Събития с лица свързани с компанията ИН МОТОРС (ЕИК: 126739864)
Events with persons connected to the company IN MOTORS (ID: 126739864)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126739864)
Към 2020-02-19 10:17:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:17:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-04-30 09:52:48ИН МОТОРС
IN MOTORS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-04-30 09:52:48ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVAN DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-04-30 09:52:48НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
NIKOLAY IVANOV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
2014-04-30 09:52:48ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVAN DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2010-12-06 10:02:31ИН МОТОРС
IN MOTORS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-12-06 10:02:31ИН МОТОРС ООД
IN MOTORS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.ИВАН ВАЗОВ 18
2010-12-06 10:02:31ИН МОТОРС ООД
IN MOTORS OOD
SubjectOfActivity
Покупко-продажба на едро и дребно в страната и чужбина на авточасти-нови и употребявани, аксесоари и консумативи за автомобили, гориво-смазочни материали и гуми за всички видове моторни превозни средства, търговия с автомобили-нови и втора употреба в страната и чужбина, отдаване на автомобили под наем, ремонт и поддръжка на леки, лекотоварни и тежкоторавни автомобили; откриване и експлоатация на магазини, автосервизи и авто-борси, кафе-аперитиви, заведения за обществено хранене, застрахователно посредничество - застрахователно агентство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, импорт, експорт, реекспорт на стоки; комисионни, спедиционни, застрахователни, складови, лизингови и превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина с лични и наети превозни средства, дистрибуторство, ресторантьорство и хотелиерство /извън случаите на чл.2 т.З от ТЗ/; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови, фризьорски, авторемонтни и автомонтьорски услуги.
2010-12-06 10:02:31ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVAN DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-06 10:02:31НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
NIKOLAY IVANOV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-06 10:02:31ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVAN DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-06 10:02:31НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
NIKOLAY IVANOV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ИН МОТОРС IN MOTORS (ЕИК: 126739864)
Check other registries about the company ИН МОТОРС IN MOTORS (ID: 126739864)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More