Събития с лица свързани с компанията МАДАРА - ЗКВ (ЕИК: 127570755)
Events with persons connected to the company MADARA - ZKV (ID: 127570755)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 127570755)
Към 2020-01-20 07:08:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 07:08:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-29 16:56:13ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ
VALERI STEFANOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-02-27 14:49:45МАДАРА - ЗКВ
MADARA - ZKV
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-02-27 14:49:45БИМАР ЕООД
BIMAR EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-02-27 14:49:45ЛЮБЧО НИКОЛОВ ХАРАЛАНОВ
LYUBCHO NIKOLOV HARALANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: БИМАР ЕООД
2014-02-27 14:49:45БИМАР ЕООД
BIMAR EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: ЛЮБЧО НИКОЛОВ ХАРАЛАНОВ
2014-02-27 14:49:45ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ
GEORGI YORDANOV STANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: БИМАР ЕООД
2014-02-27 14:49:45БИМАР ЕООД
BIMAR EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ
2014-02-27 14:49:45ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
DIMITAR STEFANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: БИМАР ЕООД
2014-02-27 14:49:45БИМАР ЕООД
BIMAR EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
2008-05-20 16:20:00МАДАРА - ЗКВ
MADARA - ZKV
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-20 16:20:00МАДАРА - ЗКВ ООД
MADARA - ZKV OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. МАДАРА 1
2008-05-20 16:20:00МАДАРА - ЗКВ ООД
MADARA - ZKV OOD
SubjectOfActivity
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА КОНСТРУИРАНЕ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪБНИ КОЛЕЛА, ВАЛОВЕ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ , ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОЦЕСИТЕ НА ТЕРМООБРАБОТКА; ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРИЗИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ И ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСТРУКТИВНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ; ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ И АНАЛИЗИ , КОНСУЛТАЦИИ , МАРКЕТИНГ И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО И АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ СЪС СЕСЛКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА, ГОРИВО - СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ВСЯКАКВИ ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; ИЗДАВАНЕ НА МЕНИТЕЛНИЦИ , ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕДИ, ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОКОВ КОНТРОЛ; ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА С ТОВАРЕН И ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ; ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧИ НА МПС; АРЕНДАТОРСТВО /НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ /; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ; ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 1, АЛ.3 ОТ ТЗ - РЕМОНТ НА АУДИО, ВИДЕО И ЕЛ.ТЕХНИКА; ПОСТАВЯНЕ НА КАБЕЛНИ И САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ; ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПРОДАЖБА НА АВТОЧАСТИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ И АВТОКОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ И ДРУГИ ТАКИВА; МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ СДЕЛКИ И ДРУГИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-05-20 16:20:00ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ
GEORGI YORDANOV STANCHEV
Manager
2008-05-20 16:20:00ЛЮБЧО НИКОЛОВ ХАРАЛАНОВ
LYUBCHO NIKOLOV HARALANOV
Partner
2008-05-20 16:20:00ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ
GEORGI YORDANOV STANCHEV
Partner
2008-05-20 16:20:00БИМАР ЕООД
BIMAR EOOD
Partner
2008-05-20 16:20:00ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
DIMITAR STEFANOV HRISTOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата МАДАРА - ЗКВ MADARA - ZKV (ЕИК: 127570755)
Check other registries about the company МАДАРА - ЗКВ MADARA - ZKV (ID: 127570755)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More