Събития с лица свързани с компанията РИШАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ (ЕИК: 127599543)
Events with persons connected to the company RISHARD DEVELOPMENT (ID: 127599543)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 127599543)
Към 2020-01-20 06:27:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 06:27:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-05-22 11:00:32РИШАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ
RISHARD DEVELOPMENT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-05-22 11:00:32РИШАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕООД
RISHARD DEVELOPMENT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Войвода 9958 ул. ЗДРАВЕЦ 1
2009-05-22 11:00:32РИШАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕООД
RISHARD DEVELOPMENT EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД – В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА: КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
2009-05-22 11:00:32РИШАРД СУХОДОЛСКИ
RISHARD SUHODOLSKI
ЛИТВАManager
2009-05-22 11:00:32РИШАРД СУХОДОЛСКИ
RISHARD SUHODOLSKI
ЛИТВАSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РИШАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ RISHARD DEVELOPMENT (ЕИК: 127599543)
Check other registries about the company РИШАРД ДЕВЕЛОПМЕНТ RISHARD DEVELOPMENT (ID: 127599543)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More