5 Компании свързани с лицето ТЕОДОР ПЕТРОВ АТАНАСОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TEODOR PETROV ATANASOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175401638АЛТИРАЛИ - ТЕОДОР АТАНАСОВ ЕТ
ALTIRALI - TEODOR ATANASOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200906727ЕВРОМАРКЕТИНГ ЕНД ШИПМЪНТ ЕООД
EVROMARKETING END SHIPMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 629 120,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.15)
201866982МЕГЗ ЕООД
MEGZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202231520Суперфлай Продъкшън ООД
Superflay Prodakshan OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202541750СИТИ ТРЕЙД МЕНИДЖМЪНТ ООД
SITI TREYD MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТЕОДОР ПЕТРОВ АТАНАСОВ
Check other registries about the person TEODOR PETROV ATANASOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More