3 Компании свързани с лицето ПАВЕЛ ДЕЛЧЕВ КУЗМАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PAVEL DELCHEV KUZMANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
113500160ЛЮБАШ-2000 ООД
LYUBASH-2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 33 475,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
203479119ДЕВОР ООД
DEVOR OOD

Публични фондове Public money
  • 352 239,67 лв. от 6 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
823018271ПАВЕЛ КУЗМАНОВ-ДЕВОР-90 ЕТ
PAVEL KUZMANOV-DEVOR-90 ET

Публични фондове Public money
  • 2 396 806,93 лв. от 25 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПАВЕЛ ДЕЛЧЕВ КУЗМАНОВ
Check other registries about the person PAVEL DELCHEV KUZMANOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More