2 Компании свързани с лицето МИЛА АТАНАСОВА ДЖАМБАЗОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MILA ATANASOVA DZHAMBAZOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
127001476ДЖАМБО-5 - МИЛА ДЖАМБАЗОВА ЕТ
DZHAMBO-5 - MILA DZHAMBAZOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127587263НОЕМИС ЕООД
NOEMIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИЛА АТАНАСОВА ДЖАМБАЗОВА
Check other registries about the person MILA ATANASOVA DZHAMBAZOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More