16 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ КАЛЧЕВ НИКОЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY KALCHEV NIKOLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103983884ЕЛИНЕЛ-1 ООД
ELINEL-1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112036457БАЛКАНИЯ ПРЕФАБРИКАТИ ЕООД
BALKANIYA PREFABRIKATI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
113012480РАЛЕН-ТЕКС АД
RALEN-TEKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 70 086,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
118021362КАУМЕТ-ИНВЕСТ АД
KAUMET-INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
118581165ТК ПРОЛАЙН АД
TK PROLAYN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121119610КОНСОРЦИУМ КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ АД
KONSORTSIUM KOZHI I IZDELIYA OT KOZHI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121758686ТРУД И КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД
TRUD I KAPITAL TREYDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121874299РИЛЕНАТЕКС АД
RILENATEKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130017743ТК-ЛИЗИНГ ООД
TK-LIZING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130162660ТК ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ХОЛДИНГ АД
TK DARVOOBRABOTVANE HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130734894ВИП ЕКСПЕРТ ЕООД
VIP EKSPERT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130871512ВИП КОНТРОЛ ЕООД
VIP KONTROL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175150367Грийн солюшънс АД
Griyn solyushans AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200525904ШИЛКОВЦИ ТУР ЕООД
SHILKOVTSI TUR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202186491ТК - ЕНЕРДЖИ ЕООД
TK - ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202195483КРАМАН - ЕНЕРДЖИ ООД
KRAMAN - ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ КАЛЧЕВ НИКОЛОВ
Check other registries about the person NIKOLAY KALCHEV NIKOLOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More