Събития с лица свързани с компанията ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС (ЕИК: 130021866)
Events with persons connected to the company GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS (ID: 130021866)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130021866)
Към 2020-01-26 12:24:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:24:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-10-06 15:58:34ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ДЪРВЕНИЦА 27 А
2016-10-06 15:58:34СТАНКО ЖЕЛЯЗКОВ ГРАДЕВ
STANKO ZHELYAZKOV GRADEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-10-06 15:58:34СТАНКО ЖЕЛЯЗКОВ ГРАДЕВ
STANKO ZHELYAZKOV GRADEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-10-06 15:58:34РУМЕН КОСЕВ БИНЕВ
RUMEN KOSEV BINEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Sell to: СТАНКО ЖЕЛЯЗКОВ ГРАДЕВ
2016-10-06 15:58:34СТАНКО ЖЕЛЯЗКОВ ГРАДЕВ
STANKO ZHELYAZKOV GRADEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Buy from: РУМЕН КОСЕВ БИНЕВ
2016-09-26 09:45:11ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ул. Чаталджа 3
2011-06-26 15:29:05ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. Шипченски проход 9
2008-05-15 15:05:33ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 бул. Княгиня Мария Луиза 57
2008-05-15 15:01:35ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС
GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-15 15:01:35ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЗЛАТЕН РОГ 20
2008-05-15 15:01:35ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA И ПPEBOЗHA ДEЙHOCT, ЛИЦEHЗИOHHA ДEЙHOCT И TAKABA ПO OCЪЩECTBЯBAHE HA CTOKOB KOHTPOЛ, ИЗBЪPШBAHE HA УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ И KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ ПPИ OCЪЩECTBЯBAHE HA TAKИBA И ПPABHИTE ПOCЛEДИЦИ OT TЯX; OCЪЩECTBЯBAHE HA УCЛУГИ OT KATEГOPИЯTA HA OЗДPABИTEЛAHИTE И PEXAБИЛИTAЦИOHHИ ПPOЦEДУPИ, ПPИ CПAЗBAHE ИЗИCKBAHИЯTA HA CПEЦИAЛHИTE HOPMИ ЗA TAKИBA И CЛEД ПOЛУЧABAHE HA HAДЛEЖHOTO PAЗPEШEHИE, KOГATO И ДOKOЛKOTO TAKOBA ИЛИ TAKИBA CA HEOБXOДИMИ.
2008-05-15 15:01:35РУМЕН КОСЕВ БИНЕВ
RUMEN KOSEV BINEV
Manager
2008-05-15 15:01:35РУМЕН КОСЕВ БИНЕВ
RUMEN KOSEV BINEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS (ЕИК: 130021866)
Check other registries about the company ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS (ID: 130021866)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More