Събития с лица свързани с компанията ВАРДАР-2 - ХРИСКА ВАРДАРОВА (ЕИК: 130073674)
Events with persons connected to the company VARDAR-2 - HRISKA VARDAROVA (ID: 130073674)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130073674)
Към 2020-01-23 03:06:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 03:06:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-07-21 09:29:00ВАРДАР-2 - ХРИСКА ВАРДАРОВА
VARDAR-2 - HRISKA VARDAROVA
LegalForm
Едноличен търговец
2008-07-21 09:29:00ВАРДАР-2 - ХРИСКА ВАРДАРОВА ЕТ
VARDAR-2 - HRISKA VARDAROVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-07-21 09:29:00ВАРДАР-2 - ХРИСКА ВАРДАРОВА ЕТ
VARDAR-2 - HRISKA VARDAROVA ET
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗОВДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИРЕСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТОРЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС И БЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО.
2008-07-21 09:29:00ХРИСКА ПЕНЕВА ВАРДАРОВА
HRISKA PENEVA VARDAROVA
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ВАРДАР-2 - ХРИСКА ВАРДАРОВА VARDAR-2 - HRISKA VARDAROVA (ЕИК: 130073674)
Check other registries about the company ВАРДАР-2 - ХРИСКА ВАРДАРОВА VARDAR-2 - HRISKA VARDAROVA (ID: 130073674)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More