Събития с лица свързани с компанията НЕТ ИНФО.БГ (ЕИК: 130085872)
Events with persons connected to the company NET INFO.BG (ID: 130085872)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130085872)
Към 2020-01-18 00:09:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 00:09:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-05-21 14:35:40НЕТ ИНФО
NET INFO
AcquisitionEnterprise
2014-01-09 13:58:33Георги Борисов Иванов
Georgi Borisov Ivanov
БЪЛГАРИЯLiquidator
2013-10-02 11:17:56Санома Диджитъл България
Sanoma Didzhital Balgariya
Successor703
2013-10-02 11:17:56Санома Диджитъл България
Sanoma Didzhital Balgariya
TransferringEnterprise
2013-09-30 17:22:42НЕТ ИНФО.БГ
NET INFO.BG
TransferringEnterprise
2013-09-30 17:22:42ДАРИК НЕТ
DARIK NET
AcquisitionEnterprise
2013-04-17 09:50:53Павел Ричард Пудловски
Pavel Richard Pudlovski
ПОЛШАDirector
2012-07-26 19:14:33Герлинде Хайке Росенер
Gerlinde Hayke Rosener
ГЕРМАНИЯDirector
2012-07-26 19:14:33„Санома Медиа Русия&СЕЕ” Б.В.
„Sanoma Media Rusiya&SEE” B.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2011-06-29 21:45:15НЕТ ИНФО.БГ
NET INFO.BG
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2011-06-29 21:45:15НЕТ ИНФО.БГ ЕАД
NET INFO.BG EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Иван Вазов ул. „Емил Берсински” 12
2011-06-29 21:45:15Красимир Златанов Янев
Krasimir Zlatanov YAnev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-29 21:45:15Хенрикус Джозефус Антониус Драйклуфт
Henrikus Dzhozefus Antonius Draykluft
НИДЕРЛАНДИЯDirector
2011-06-29 21:45:15Петрус Манерт
Petrus Manert
НИДЕРЛАНДИЯDirector
2011-06-29 21:45:15Красимир Златанов Янев
Krasimir Zlatanov YAnev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-29 21:45:15„Санома Мегазинс Интернешънъл” Б.В.
„Sanoma Megazins Interneshanal” B.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2010-06-24 10:40:04ГЮВЕЧ.БГ
GYUVECH.BG
TransformingCompany
2010-06-24 10:40:04ПаритеНи
PariteNi
TransformingCompany
2010-06-24 10:40:04НЕТ-ИНФО
NET-INFO
TransformingCompany
2010-06-24 10:40:04НЕТ ИНФО.БГ
NET INFO.BG
Successor703
2010-06-21 08:33:00МИХИЕЛ БЮИТЕЛАР
MIHIEL BYUITELAR
НИДЕРЛАНДИЯSupervisor
2010-06-21 08:33:00ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
VIKTOR VALENTINOV PENEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-05-15 16:50:59КРАСИМИР ЗЛАТАНОВ ЯНЕВ
KRASIMIR ZLATANOV YANEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-05-15 16:50:59КРАСИМИР ЗЛАТАНОВ ЯНЕВ
KRASIMIR ZLATANOV YANEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-09-11 17:07:42Хенрикус Джозефус Антониус Драйклуфт
Henrikus Dzhozefus Antonius Draykluft
НИДЕРЛАНДИЯSupervisor
2008-09-15 15:20:51НЕТ ИНФО.БГ АД
NET INFO.BG AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЛОЗЕНЕЦ ЧЕРНИ ВРЪХ 1-3
2008-09-04 12:44:43МИЛЕН ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ
MILEN EVTIMOV EVTIMOV
Representative
2008-09-04 12:44:43ИВАН ДИМИТРОВ ТОПЧИЙСКИ
IVAN DIMITROV TOPCHIYSKI
Representative
2008-09-04 12:44:43ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
VIKTOR VALENTINOV PENEV
Representative
2008-09-04 12:44:43ИВАН ДИМИТРОВ ТОПЧИЙСКИ
IVAN DIMITROV TOPCHIYSKI
BoardManager2
2008-09-04 12:44:43МИЛЕН ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ
MILEN EVTIMOV EVTIMOV
BoardManager2
2008-09-04 12:44:43ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
VIKTOR VALENTINOV PENEV
BoardManager2
2008-09-04 12:44:43АЛБЕРТУС МАРИЯ ВИГЕРС
ALBERTUS MARIYA VIGERS
Supervisor
2008-09-04 12:44:43БОГОМИЛ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
BOGOMIL ANGELOV ILIEV
Supervisor
2008-09-04 12:44:43ПЕТРУС МАНЕРТ
PETRUS MANERT
Supervisor
2008-09-04 12:44:43НЕТ ИНФО.БГ АД
NET INFO.BG AD
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЧАТ, УЕБ ХОСТИНГ, ЕЛЕКТРОННО ПРАДОСТАВЯНЕ НА ВИДЕО МАТЕРИАЛИ И ДР., МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТРАНЗАКЦИИ, РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СОФТУЕР.
2008-09-04 12:44:43ЯКОБУС ГУИС
YAKOBUS GUIS
Supervisor
2008-09-04 12:44:43БОЯН ХРИСТОВ КАЛЧЕВ
BOYAN HRISTOV KALCHEV
Supervisor
2008-04-21 17:15:27МИЛЕН ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ
MILEN EVTIMOV EVTIMOV
BoardManager2
2008-02-22 09:26:02НЕТ ИНФО.БГ
NET INFO.BG
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-22 09:26:02НЕТ ИНФО.БГ АД
NET INFO.BG AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЛОЗЕНЕЦ ЧЕРНИ ВРЪХ 1-3
2008-02-22 09:26:02НЕТ ИНФО.БГ АД
NET INFO.BG AD
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ЕЛЕКТРОННИ ТРАНЗАКЦИИ И ТЪРГОВИЯ, ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ДО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ЧАТ И Т.Н., РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГ И ВРЪЗКИ С ОЩЕСТВЕНОСТТА, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СОФТУЕР, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ИНДУСТРИЯТА, ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ТУРИЗМА И ТРАНСПОРТА, В Т.Ч. МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРНО И СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ, МАРКЕТИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-02-22 09:26:02ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
VIKTOR VALENTINOV PENEV
Representative
2008-02-22 09:26:02ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
VIKTOR VALENTINOV PENEV
BoardManager2
2008-02-22 09:26:02БОГОМИЛ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
BOGOMIL ANGELOV ILIEV
BoardManager2
2008-02-22 09:26:02ВЕЛИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
VELISLAVA VESELINOVA IVANOVA
BoardManager2
2008-02-22 09:26:02БОЯН ХРИСТОВ КАЛЧЕВ
BOYAN HRISTOV KALCHEV
Supervisor
2008-02-22 09:26:02ЛЮБЕН СИЛВИЕВ БЕЛОВ
LYUBEN SILVIEV BELOV
Supervisor
2008-02-22 09:26:02ИВАН ДИМОВ ДИМОВ
IVAN DIMOV DIMOV
Supervisor
2008-02-22 09:26:02ЙЕНС МЮЛХОФ
YENS MYULHOF
Supervisor
2008-02-22 09:26:02ЛИЙ ДЖЕЙРИД ФИКСЕЛ
LIY DZHEYRID FIKSEL
Supervisor
2008-02-22 09:26:02ГАТИ СААДИ АЛДЖЕБУРИ
GATI SAADI ALDZHEBURI
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата НЕТ ИНФО.БГ NET INFO.BG (ЕИК: 130085872)
Check other registries about the company НЕТ ИНФО.БГ NET INFO.BG (ID: 130085872)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More