Събития с лица свързани с компанията ПЪТКОНСУЛТ 2000 (ЕИК: 130086390)
Events with persons connected to the company PATKONSULT 2000 (ID: 130086390)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130086390)
Към 2020-02-18 18:15:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:15:03 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 49 обществени поръчки за 7 998 376,99 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-03-27 15:40:00ПЪТКОНСУЛТ 2000
PATKONSULT 2000
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-27 15:40:00ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД
PATKONSULT 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. ЧЕРКОВНА 63 ет.7 ап.35
2008-03-27 15:40:00ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД
PATKONSULT 2000 EOOD
SubjectOfActivity
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ НАДЗОР В ОБЛАСТТА НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО / СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ/, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-03-27 15:40:00СВОБОДА КОНСТАНТИНОВА НИКОЛОВА
SVOBODA KONSTANTINOVA NIKOLOVA
Manager
2008-03-27 15:40:00СВОБОДА КОНСТАНТИНОВА НИКОЛОВА
SVOBODA KONSTANTINOVA NIKOLOVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЪТКОНСУЛТ 2000 PATKONSULT 2000 (ЕИК: 130086390)
Check other registries about the company ПЪТКОНСУЛТ 2000 PATKONSULT 2000 (ID: 130086390)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More