Събития с лица свързани с компанията ЕЛ ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 130120405)
Events with persons connected to the company EL ENERDZHI (ID: 130120405)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130120405)
Към 2020-01-27 21:09:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 21:09:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-22 12:04:04ЕЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
EL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-08-22 12:04:04ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KOLEV DIMITROV
BranchManager
2016-08-22 12:04:04ЕЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
EL ENERDZHI EOOD
BranchManagers
2014-02-13 16:45:40ЕЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
EL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Ветово 7080 ул.КНЯЗ БОРИС 12
2014-02-13 16:45:40ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KOLEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2014-02-13 16:45:40ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KOLEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-02-13 16:45:40БЕЙТУЛА САЛИЕВ БЕЙТУЛОВ
BEYTULA SALIEV BEYTULOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Sell to: ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ
2014-02-13 16:45:40ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KOLEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Buy from: БЕЙТУЛА САЛИЕВ БЕЙТУЛОВ
2013-07-24 18:12:04ЕЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
EL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Ветово 7080 ул. Волга 22
2013-07-24 18:12:04Бейтула Салиев Бейтулов
Beytula Saliev Beytulov
БЪЛГАРИЯManager
2013-07-24 18:12:04Бейтула Салиев Бейтулов
Beytula Saliev Beytulov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-24 18:12:04Никола Димитров Николов
Nikola Dimitrov Nikolov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Sell to: Бейтула Салиев Бейтулов
2013-07-24 18:12:04Бейтула Салиев Бейтулов
Beytula Saliev Beytulov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Buy from: Никола Димитров Николов
2011-11-15 12:28:17ЕЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
EL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул. „Цар Симеон” 65
2011-10-11 11:06:38ЕЛ ЕНЕРДЖИ
EL ENERDZHI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-10-11 11:06:38ЕЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
EL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. ДОБРИ ВОЙНИКОВ 8 Б
2011-10-11 11:06:38НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DIMITROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-10-11 11:06:38ТОДОР КОСТАДИНОВ ПЕРКОВ
TODOR KOSTADINOV PERKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2550 Sell to: НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
2011-10-11 11:06:38НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DIMITROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2550 Buy from: ТОДОР КОСТАДИНОВ ПЕРКОВ
2011-08-19 16:19:02ЕЛ ЕНЕРДЖИ
EL ENERDZHI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-08-19 16:19:02ТОДОР КОСТАДИНОВ ПЕРКОВ
TODOR KOSTADINOV PERKOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-19 16:19:02НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DIMITROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-19 16:19:02ТОДОР КОСТАДИНОВ ПЕРКОВ
TODOR KOSTADINOV PERKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-19 16:19:02НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DIMITROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-08-19 16:19:02НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DIMITROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2550 Sell to: ТОДОР КОСТАДИНОВ ПЕРКОВ
2011-08-19 16:19:02ТОДОР КОСТАДИНОВ ПЕРКОВ
TODOR KOSTADINOV PERKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2550 Buy from: НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
2009-08-18 09:45:17ЕЛ ЕНЕРДЖИ
EL ENERDZHI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-08-18 09:45:17НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DIMITROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-08-18 09:45:17ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
GEORGI TSVETANOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
2009-08-18 09:45:17НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DIMITROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
2009-08-18 09:45:17КРАСИМИР ДРАГАНОВ АНГЕЛОВ
KRASIMIR DRAGANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
2009-08-18 09:45:17НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DIMITROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: КРАСИМИР ДРАГАНОВ АНГЕЛОВ
2009-08-18 09:30:19ЕЛ ЕНЕРДЖИ
EL ENERDZHI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-08-18 09:30:19ЕЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
EL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ДОБРИ ВОЙНИКОВ 8 Б
2009-08-18 09:30:19ЕЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
EL ENERDZHI EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ
2009-08-18 09:30:19НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DIMITROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-18 09:30:19КРАСИМИР ДРАГАНОВ АНГЕЛОВ
KRASIMIR DRAGANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-18 09:30:19ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
GEORGI TSVETANOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-18 09:30:19НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
NIKOLA DIMITROV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-18 09:30:19КРАСИМИР ДРАГАНОВ АНГЕЛОВ
KRASIMIR DRAGANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-18 09:30:19ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
GEORGI TSVETANOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕЛ ЕНЕРДЖИ EL ENERDZHI (ЕИК: 130120405)
Check other registries about the company ЕЛ ЕНЕРДЖИ EL ENERDZHI (ID: 130120405)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More