Събития с лица свързани с компанията ЕВРОГЕЙМ (ЕИК: 130189401)
Events with persons connected to the company EVROGEYM (ID: 130189401)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130189401)
Към 2020-01-26 12:18:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:18:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-07-04 16:24:01РУМЕН ВЪЛЧЕВ ЛУКАНОВ
RUMEN VALCHEV LUKANOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-05-18 16:16:29ЕВРОГЕЙМ
EVROGEYM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-05-18 16:16:29ЕВРОГЕЙМ ООД
EVROGEYM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ВИТОША ул. 454-ТА А
2011-05-18 16:16:29ЕВРОГЕЙМ ООД
EVROGEYM OOD
SubjectOfActivity
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТАРНЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ И ПРОГРАМИ, ЗАКУПУВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ДОКУМЕНТАЛНИ И ИГРАЛНИ ФИЛМИ И ДРУГИ АВТОРСКОПРАВНИ ПРОДУКТИ, МАРКЕТИНГ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЕРВИЗ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО ПРОГРАМИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С КОМПОНЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО ИМ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПЪЛНА ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2011-05-18 16:16:29РУМЕН ВЪЛЧЕВ ЛУКАНОВ
RUMEN VALCHEV LUKANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-05-18 16:16:29УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД
UNIKOMS-TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 16:16:29РУМЕН ВЪЛЧЕВ ЛУКАНОВ
RUMEN VALCHEV LUKANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 16:16:29РОСЕН ПЕТРОВ ИЛЧЕВ
ROSEN PETROV ILCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 16:16:29ИНА ЯНКОВА МУТАФЧИЕВА-ЛУКАНОВА
INA YANKOVA MUTAFCHIEVA-LUKANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-18 16:16:29ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
IVAYLO GEORGIEV YANEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОГЕЙМ EVROGEYM (ЕИК: 130189401)
Check other registries about the company ЕВРОГЕЙМ EVROGEYM (ID: 130189401)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More