Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ (ЕИК: 130202069)
Events with persons connected to the company ALEKSANDROV I SIE (ID: 130202069)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130202069)
Към 2019-12-14 23:59:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-14 23:59:28 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-30 11:10:39АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ ООД
ALEKSANDROV I SIE OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев Славовица 24 - -
2018-03-30 11:10:39Петър Стоянов Александров
Petar Stoyanov Aleksandrov
БЪЛГАРИЯManager
2018-03-30 11:10:39Петър Стоянов Александров
Petar Stoyanov Aleksandrov
БЪЛГАРИЯPartner
2018-03-30 11:10:39Мира Стоянова Александрова
Mira Stoyanova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯPartner
2018-03-30 11:10:39АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ ООД
ALEKSANDROV I SIE OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEBOЗHO XOTEЛИEPCKA TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, ИЛИ ПPEДOCTABЯHETO HA УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA. Дружеството може да извършва всякакви други сделки, разрешени съгласно действащото българско законодателство, при съобразяване със съответните лицензионни, регистрационни и други изисквания.
2018-03-30 11:10:39АГ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ ЛИМИТИД
AG INVESTMANT HOLDING LIMITID
ВЕЛИКОБРИТАНИЯPartner
2018-03-30 11:10:39Петър Стоянов Александров
Petar Stoyanov Aleksandrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2490 Sell to: АГ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ ЛИМИТИД
2018-03-30 11:10:39Мира Стоянова Александрова
Mira Stoyanova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2490 Sell to: АГ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ ЛИМИТИД
2017-04-11 18:45:49АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ
ALEKSANDROV I SIE
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-04-11 18:45:49АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ ООД
ALEKSANDROV I SIE OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев Славовица 24 - -
2017-04-11 18:45:49АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ ООД
ALEKSANDROV I SIE OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев Славовица 24 - -
2017-04-11 18:45:49Петър Стоянов Александров
Petar Stoyanov Aleksandrov
БЪЛГАРИЯPartner
2017-04-11 18:45:49Мира Стоянова Александрова
Mira Stoyanova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯPartner
2017-04-11 18:45:49Стоян Илиев Александров
Stoyan Iliev Aleksandrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Петър Стоянов Александров
2017-04-11 18:45:49Петър Стоянов Александров
Petar Stoyanov Aleksandrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Стоян Илиев Александров
2017-04-11 18:45:49Стоян Илиев Александров
Stoyan Iliev Aleksandrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Мира Стоянова Александрова
2017-04-11 18:45:49Мира Стоянова Александрова
Mira Stoyanova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Стоян Илиев Александров
2016-05-11 10:05:17МАРКОНИ МДС ЕООД
MARKONI MDS EOOD
Distraint
2016-05-11 10:05:17АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ ЕООД
ALEKSANDROV I SIE EOOD
Distraints
2016-05-11 10:05:17СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
STOYAN ILIEV ALEKSANDROV
Description406
2010-12-01 12:11:27АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ
ALEKSANDROV I SIE
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-12-01 12:11:27АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ ЕООД
ALEKSANDROV I SIE EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. СЛАВОВИЦА 24 ет. 4 ап. 10-12
2010-12-01 12:11:27АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ ЕООД
ALEKSANDROV I SIE EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA BПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, KOMИCИOHHA,CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKOПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEBOЗHO XOTEЛИEPCKATУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKAДEЙHOCT, ИЛИ ПPEДOCTABЯHETO HA УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHACOБCTBEHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИOБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И BCЯKAДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA HA PEПУБЛИKA БЬЛГAPИЯ.
2010-12-01 12:11:27СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
STOYAN ILIEV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-01 12:11:27СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
STOYAN ILIEV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ ALEKSANDROV I SIE (ЕИК: 130202069)
Check other registries about the company АЛЕКСАНДРОВ И СИЕ ALEKSANDROV I SIE (ID: 130202069)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate