Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА (ЕИК: 130212106)
Events with persons connected to the company PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA (ID: 130212106)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130212106)
Към 2019-12-12 05:16:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 05:16:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-10 14:15:25ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA AD
DebtorBodies
2016-09-10 14:15:25ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA AD
GeneralSeizure
2016-09-10 14:15:25ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA AD
CashIn
2016-09-10 14:15:25ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA AD
DeclareBankrupt
2016-08-08 15:32:41ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA AD
RestrictDebtorOrderPower
2016-04-28 16:22:40НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПАСЛАР
NIKOLAY IVANOVICH PASLAR
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-04-28 16:22:40ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
TODOR DIMITROV TODOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-04-28 16:22:40НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПАСЛАР
NIKOLAY IVANOVICH PASLAR
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-11-17 15:09:14Дора Златева Милева-Иванова
Dora Zlateva Mileva-Ivanova
Trustees
2015-11-11 10:43:28Светослав Енев Бакалов
Svetoslav Enev Bakalov
Trustees
2015-10-05 13:34:03Радослав Иванов Тонев
Radoslav Ivanov Tonev
Trustees
2015-10-05 12:31:32ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA AD
OpenProccedings
2015-10-05 12:31:32ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA AD
InsolvencyData
2015-10-05 12:31:32ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA AD
GeneralSeizure
2015-06-27 09:31:43Вихър Валентинов Иванов
Vihar Valentinov Ivanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-06-27 09:31:43Стоян Йорданов Ангелов
Stoyan Yordanov Angelov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-06-27 09:31:43Георги Константинов Барзов
Georgi Konstantinov Barzov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-09-12 10:54:22Борис Иванов Калоянов
Boris Ivanov Kaloyanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-09-12 10:54:22Ивайло Петров Манджуков
Ivaylo Petrov Mandzhukov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-09-12 10:54:22Бойко Евгениев Ноев
Boyko Evgeniev Noev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-06-12 12:00:11Петър Атанасов Манджуков
Petar Atanasov Mandzhukov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-06-12 12:00:11Александър Трифонов Томов
Aleksandar Trifonov Tomov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-12-04 17:11:01ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA
LegalForm
Акционерно дружество
2013-12-04 17:11:01Иван Ивайлов Ченчев
Ivan Ivaylov CHenchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-12-04 17:11:01Румен Богданов Атанасов
Rumen Bogdanov Atanasov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-12-04 17:11:01Лира Инвестмънтс С.А.
Lira Investmants S.A.
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2013-10-30 17:11:36Лоурънс Дейвис
Lourans Deyvis
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSupervisor
2013-08-06 15:11:46Лира Инвестмънтс С.А.
Lira Investmants S.A.
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2013-07-17 18:11:50Александър Чудомиров Тодоров
Aleksandar CHudomirov Todorov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-17 18:11:50Александър Чудомиров Тодоров
Aleksandar CHudomirov Todorov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-07-17 18:11:50Ивайло Димитров Котев
Ivaylo Dimitrov Kotev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-07-17 18:11:50Лъчезар Николов Николов
Lachezar Nikolov Nikolov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-07-17 18:11:50Вехби Юксел Малкоч
Vehbi YUksel Malkoch
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-07-17 18:11:50Петър Петров Жеков
Petar Petrov ZHekov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-07-17 18:11:50Димитър Николов Якимов
Dimitar Nikolov YAkimov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-03-12 13:53:51Емил Любчов Костадинов
Emil Lyubchov Kostadinov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-10-19 16:22:19Георги Кирилов Илиев
Georgi Kirilov Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-19 16:22:19Тончо Ненков Токмакчиев
Toncho Nenkov Tokmakchiev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-10-19 16:22:19Георги Кирилов Илиев
Georgi Kirilov Iliev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-05-18 15:11:36Димитър Душков Пенев
Dimitar Dushkov Penev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-10-28 11:28:29Димитър Христов Хаджиниколов
Dimitar Hristov Hadzhinikolov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-25 11:45:22ДИМИТЪР ДУШКОВ ПЕНЕВ
DIMITAR DUSHKOV PENEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-04-10 20:18:39ПЕНКО ВЛАДИМИРОВ ПЕНКОВ
PENKO VLADIMIROV PENKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-10 20:18:39ПЕНКО ВЛАДИМИРОВ ПЕНКОВ
PENKO VLADIMIROV PENKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-04-10 20:18:39ДИМИТЪР ДУШКОВ ПЕНЕВ
DIMITAR DUSHKOV PENEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-04-10 20:18:39СУКИЯС МЪГЪРДИЧ КИРАДЖИБАШЯН
SUKIYAS MAGARDICH KIRADZHIBASHYAN
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-04-10 20:18:39КИРИЛ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ
KIRIL PETROV DOMUSCHIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-04-10 20:18:39ТИТАН СПОРТ ЕАД
TITAN SPORT EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-01-27 10:52:36ВЕНЦИСЛАВ ЖИВКОВ ХРИСТОВ
VENTSISLAV ZHIVKOV HRISTOV
Representative
2009-01-27 10:52:36ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVO DIMITROV IVANOV
Supervisor
2009-01-27 10:52:36ДИМИТЪР ЙОСИФОВ БОРИСОВ
DIMITAR YOSIFOV BORISOV
Supervisor
2009-01-14 10:29:16РУМЯН ЦВЕТАНОВ ВЪЛКОВ
RUMYAN TSVETANOV VALKOV
BoardManager2
2009-01-14 10:29:16ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR YORDANOV DIMITROV
BoardManager2
2009-01-14 10:29:16АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ
ANDREY YORDANOV KIRILOV
BoardManager2
2009-01-14 10:29:16ВЕНЦИСЛАВ ЖИВКОВ ХРИСТОВ
VENTSISLAV ZHIVKOV HRISTOV
BoardManager2
2008-09-10 09:50:07ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.ДРАГАН ЦАНКОВ 3
2008-08-15 16:24:29АЛЕКСАНДЪР ЧУДОМИРОВ ТОДОРОВ
ALEKSANDAR CHUDOMIROV TODOROV
Representative
2008-08-15 16:24:29АЛЕКСАНДЪР ЧУДОМИРОВ ТОДОРОВ
ALEKSANDAR CHUDOMIROV TODOROV
BoardManager2
2008-08-15 16:24:29ПЕТЪР ПЕТРОВ ЖЕКОВ
PETAR PETROV ZHEKOV
BoardManager2
2008-08-15 16:24:29ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯКИМОВ
DIMITAR NIKOLOV YAKIMOV
BoardManager2
2008-08-15 16:24:29СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
STEFAN DIMITROV STOYANOV
BoardManager2
2008-08-08 17:50:31ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-08-08 17:50:31ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СПОРТС МЕНИЖМЪНТ СЪРВИСИС АД
INTERNESHANAL SPORTS MENIZHMANT SARVISIS AD
SoleCapitalOwner
2008-02-04 18:50:17ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-04 18:50:17ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ДРАГАН ЦАНКОВ 3, СТАДИОН ЦСКА
2008-02-04 18:50:17ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA EAD
SubjectOfActivity
Създаване на професионални, аматьорски и детско-юношески отбори по футбол, извършване подготовка на футболисти и организиране и администриране на участието им в републикански, зонални и областни първенства, както и в международни турнири по футбол, регистриране и прекратяване на съзтезателни права на футболисти, извършване на трансфери на футболисти, придобиване, оценка и отстъпване на права на реклама, телевизионно и радиоразпространение на спортни съзтезания, организиране от или с участието на клуба, извършване на спортни услуги за гражданите, организиране на школи и курсове за учебно-тренировъчна и спортно съзтезателна дейност, изграждане и стопанисване на спортни обекти и съоражения, подпомагане на занимания на гражданите по футбол и организиране за практикуване на футбол, осъществяване на други дейности, които са свързани с подпомагане, насърчаване и развитие на футбола, осъществяване на тренировъчна и спортно-съзтезателна дейност по други видове спорт.
2008-02-04 18:50:17АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ГАРИБОВ
ALEKSANDAR TSVETANOV GARIBOV
Representative
2008-02-04 18:50:17ЕМИЛ ЛЮБЧОВ КОСТАДИНОВ
EMIL LYUBCHOV KOSTADINOV
BoardManager2
2008-02-04 18:50:17ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ
DIMITAR IVANOV STEFANOV
BoardManager2
2008-02-04 18:50:17АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ГАРИБОВ
ALEKSANDAR TSVETANOV GARIBOV
BoardManager2
2008-02-04 18:50:17КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ
KRASIMIR PETROV GERGOV
BoardManager2
2008-02-04 18:50:17АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ
ALEKSANDAR TRIFONOV TOMOV
Supervisor
2008-02-04 18:50:17ДИМИТЪР ДУШКОВ ПЕНЕВ
DIMITAR DUSHKOV PENEV
Supervisor
2008-02-04 18:50:17ОГНЯН ДИЧЕВ АТАНАСОВ
OGNYAN DICHEV ATANASOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA (ЕИК: 130212106)
Check other registries about the company ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA (ID: 130212106)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate