Събития с лица свързани с компанията СИБОЛА 2000 (ЕИК: 130227325)
Events with persons connected to the company SIBOLA 2000 (ID: 130227325)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130227325)
Към 2020-06-04 21:29:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:29:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-12 10:46:53Димитър Йорданов Манов
Dimitar Yordanov Manov
DebtorOverSecureClaim
2017-05-12 10:46:53СИБОЛА 2000 ООД
SIBOLA 2000 OOD
DebtorOverSecureClaims
2017-05-12 10:46:53Милена Иванова Панайотова-Манова
Milena Ivanova Panayotova-Manova
DebtorOverSecureClaim
2017-05-12 10:46:53СИБОЛА АГРО
SIBOLA AGRO
DebtorOverSecureClaim
2017-05-12 10:46:53Сибола 2000 ООД
Sibola 2000 OOD
DebtorOverSecureClaim
2017-05-12 10:46:53ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ
FINANSOVA KASHTA LOGOS-TM
AtPawnCreditor
2017-05-12 10:46:53СИБОЛА 2000 ООД
SIBOLA 2000 OOD
AtPawnCreditors
2015-07-27 16:04:53ЙОРДАН ДИМИТРОВ МАНОВ
YORDAN DIMITROV MANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-07-27 16:04:53ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВ
DIMITAR YORDANOV MANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-07-27 16:04:53СТОЯН ИВАНОВ ДИНКОВ
STOYAN IVANOV DINKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВ
2015-07-27 16:04:53ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВ
DIMITAR YORDANOV MANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: СТОЯН ИВАНОВ ДИНКОВ
2015-07-27 16:04:53ЙОРДАН ДИМИТРОВ МАНОВ
YORDAN DIMITROV MANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
24900 Sell to: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВ
2015-07-27 16:04:53ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВ
DIMITAR YORDANOV MANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
24900 Buy from: ЙОРДАН ДИМИТРОВ МАНОВ
2010-03-26 13:17:25СИБОЛА 2000 ООД
SIBOLA 2000 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ПИРОТСКА 12
2010-03-26 13:17:25СИБОЛА 2000 ООД
SIBOLA 2000 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул.РАЙКО АЛЕКСИЕВ 46А
2010-03-26 13:17:25ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВ
DIMITAR YORDANOV MANOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-26 13:17:25ЙОРДАН ДИМИТРОВ МАНОВ
YORDAN DIMITROV MANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2008-01-24 14:33:29СИБОЛА 2000
SIBOLA 2000
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-24 14:33:29СИБОЛА 2000 ООД
SIBOLA 2000 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул. ПИРОТСКА 12
2008-01-24 14:33:29СИБОЛА 2000 ООД
SIBOLA 2000 OOD
SubjectOfActivity
ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА /СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ТОВА/, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ /ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ НА КЛИЕНТИ ОТНОСНО СЕГА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ФИНАНСОВО-ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ТЕЗИ КЛИЕНТИ, КАКТО И РАЗЯСНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ/, ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, ЗАКУПУВАНЕ, НАЕМАНЕ И СЪВМЕСТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕ-АПЕРАТИВИ, КОМПЛЕКСНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ С ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКА, СКЛАДОВА, СЕРВИЗНА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, МАРКЕТИНГ, ЛИЗИНГ, РЕКЛАМА, ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ В БРОЙ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЛИЦЕНЦИЯ /РАЗРЕШЕНИЕ/ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНТСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-01-24 14:33:29ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВ
DIMITAR YORDANOV MANOV
Manager
2008-01-24 14:33:29ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МАНОВ
DIMITAR YORDANOV MANOV
Partner
2008-01-24 14:33:29СТОЯН ИВАНОВ ДИНКОВ
STOYAN IVANOV DINKOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СИБОЛА 2000 SIBOLA 2000 (ЕИК: 130227325)
Check other registries about the company СИБОЛА 2000 SIBOLA 2000 (ID: 130227325)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More