Събития с лица свързани с компанията БОМАКС (ЕИК: 130247609)
Events with persons connected to the company BOMAKS (ID: 130247609)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130247609)
Към 2020-01-20 03:38:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 03:38:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-06-10 17:05:19РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗМОВА
RAYNA DIMITROVA KUZMOVA
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-10-20 09:54:26БОМАКС
BOMAKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-10-20 09:54:26БОМАКС ЕООД
BOMAKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Етрополе 2180 ул.ХРИСТО БОТЕВ 18
2010-10-20 09:54:26БОМАКС ЕООД
BOMAKS EOOD
SubjectOfActivity
ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2010-10-20 09:54:26БОРИСЛАВ ДОБРЕВ БОРИСОВ
BORISLAV DOBREV BORISOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-20 09:54:26БОРИСЛАВ ДОБРЕВ БОРИСОВ
BORISLAV DOBREV BORISOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БОМАКС BOMAKS (ЕИК: 130247609)
Check other registries about the company БОМАКС BOMAKS (ID: 130247609)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More