Събития с лица свързани с компанията ЙОРДАН КОСТАДИНОВ - 1 (ЕИК: 130304907)
Events with persons connected to the company YORDAN KOSTADINOV - 1 (ID: 130304907)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130304907)
Към 2020-01-17 19:21:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 19:21:20 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-03-25 10:19:49ЙОРДАН КОСТАДИНОВ - 1
YORDAN KOSTADINOV - 1
LegalForm
Едноличен търговец
2008-03-25 10:19:49ЙОРДАН КОСТАДИНОВ - 1 ЕТ
YORDAN KOSTADINOV - 1 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-03-25 10:19:49ЙОРДАН КОСТАДИНОВ - 1 ЕТ
YORDAN KOSTADINOV - 1 ET
SubjectOfActivity
BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ДРУГИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2008-03-25 10:19:49ЙОРДАН АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ
YORDAN ATANASOV KOSTADINOV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ЙОРДАН КОСТАДИНОВ - 1 YORDAN KOSTADINOV - 1 (ЕИК: 130304907)
Check other registries about the company ЙОРДАН КОСТАДИНОВ - 1 YORDAN KOSTADINOV - 1 (ID: 130304907)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More