Събития с лица свързани с компанията ТОВИ - 2000 (ЕИК: 130307981)
Events with persons connected to the company TOVI - 2000 (ID: 130307981)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130307981)
Към 2020-05-28 04:57:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-28 04:57:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-05-29 12:48:38ТОВИ - 2000 ЕООД
TOVI - 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 511 Г
2012-05-29 12:48:38ТОВИ - 2000 ЕООД
TOVI - 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул.Александър Стамболийски 130-132 Б
2012-05-29 12:48:38Ася Стоилова Попова
Asya Stoilova Popova
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-29 12:48:38Ася Стоилова Попова
Asya Stoilova Popova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-05-29 12:48:38Валентин Тошев Иванов
Valentin Toshev Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Ася Стоилова Попова
2012-05-29 12:48:38Ася Стоилова Попова
Asya Stoilova Popova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Валентин Тошев Иванов
2009-06-01 23:34:35НИНА-НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ
NINA-NIKOLINA VASILEVA-VALENTIN IVANOV
TransferringEnterprise
2009-06-01 23:34:35ТОВИ - 2000
TOVI - 2000
AcquisitionEnterprise
2009-06-01 22:06:19ТОВИ - 2000 ЕООД
TOVI - 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул.Александър Стамболийски 130-132 Б
2009-06-01 22:06:19ТОВИ - 2000 ЕООД
TOVI - 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул.Александър Стамболийски 130-132 Б
2009-06-01 22:06:19ТОВИ - 2000 ЕООД
TOVI - 2000 EOOD
SubjectOfActivity
Разкриване и експлоатация на търговски обекти, заведения за обществено хранене и развлекателни заведения, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност, производство и продажба на стоки в първоначален или преработен вид, транспортна дейност с лек и тежкотоварен транспорт, спедиторска и складова дейност, външнотърговска дейност, строителна и предприемаческа дейност, посредническа дейност, риболовна дейност, след снабдяване с необходимите разрешителни, както и всички други дейности, незабранени от закона.
2009-04-22 18:56:33ТОВИ - 2000
TOVI - 2000
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-04-22 18:56:33ТОВИ - 2000 ЕООД
TOVI - 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ 31
2009-04-22 18:56:33ТОВИ - 2000 ЕООД
TOVI - 2000 EOOD
SubjectOfActivity
Разкриване и експлоатация на търговски обекти, заведения за обществено хранене и развлекателни заведения, хотелиерство и ресторантьорство, производство и продажба на стоки в първоначален или преработен вид, транспортна дейност с лек и тежкотоварен транспорт, спедиторска и складова дейност, външнотърговска дейност, строителна и предприемаческа дейност, посредническа дейност, както и всички други дейности, незабранени със закон за този вид дружества.
2009-04-22 18:56:33ВАЛЕНТИН ТОШЕВ ИВАНОВ
VALENTIN TOSHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-22 18:56:33ВАЛЕНТИН ТОШЕВ ИВАНОВ
VALENTIN TOSHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-04-22 18:56:33ТОВИ - 2000 ЕООД
TOVI - 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. Инж. Иван Иванов 31

Проверки в други регистри за фирмата ТОВИ - 2000 TOVI - 2000 (ЕИК: 130307981)
Check other registries about the company ТОВИ - 2000 TOVI - 2000 (ID: 130307981)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More