Събития с лица свързани с компанията ОТГОВОР-А (ЕИК: 130446237)
Events with persons connected to the company OTGOVOR-A (ID: 130446237)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130446237)
Към 2020-01-21 12:08:39 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-21 12:08:39 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-01-06 11:08:45ОТГОВОР-А ЕООД
OTGOVOR-A EOOD
SuspendProceedings
2012-12-21 14:32:01ОТГОВОР-А ЕООД
OTGOVOR-A EOOD
OpenProccedings
2012-12-21 14:32:01ОТГОВОР-А ЕООД
OTGOVOR-A EOOD
HoldProceedings
2012-12-21 14:32:01ОТГОВОР-А ЕООД
OTGOVOR-A EOOD
GeneralSeizure
2012-12-21 14:32:01ОТГОВОР-А ЕООД
OTGOVOR-A EOOD
DeclareBankrupt
2009-12-01 13:05:02ОТГОВОР-А
OTGOVOR-A
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-01 13:05:02Валентина Янкович
Valentina YAnkovich
СЪРБИЯManager
2009-12-01 13:05:02Валентина Янкович
Valentina YAnkovich
СЪРБИЯSoleCapitalOwner
2009-12-01 13:05:02Живко Николов Чакракчиев
ZHivko Nikolov CHakrakchiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4300 Sell to: Валентина Янкович
2009-12-01 13:05:02Валентина Янкович
Valentina YAnkovich
СЪРБИЯShareTransfer
4300 Buy from: Живко Николов Чакракчиев
2009-12-01 13:05:02Миглена Милкова Ангелова
Miglena Milkova Angelova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Sell to: Валентина Янкович
2009-12-01 13:05:02Валентина Янкович
Valentina YAnkovich
СЪРБИЯShareTransfer
700 Buy from: Миглена Милкова Ангелова
2009-08-10 13:54:23ОТГОВОР-А ООД
OTGOVOR-A OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-08-04 14:29:31ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЕРАНОВ
DIMITAR GEORGIEV KERANOV
BranchManagers
2009-08-03 17:54:55ОТГОВОР-А
OTGOVOR-A
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-08-03 17:54:55ОТГОВОР-А ООД
OTGOVOR-A OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КОТЕЛ 9
2009-08-03 17:54:55МИГЛЕНА МИЛКОВА АНГЕЛОВА
MIGLENA MILKOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-03 17:54:55ЖИВКО НИКОЛОВ ЧАКРАКЧИЕВ
ZHIVKO NIKOLOV CHAKRAKCHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-03 17:54:55МИГЛЕНА МИЛКОВА АНГЕЛОВА
MIGLENA MILKOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-08-03 17:54:55ЖИВКО НИКОЛОВ ЧАКРАКЧИЕВ
ZHIVKO NIKOLOV CHAKRAKCHIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-08-03 17:54:55ЖИВКО НИКОЛОВ ЧАКРАКЧИЕВ
ZHIVKO NIKOLOV CHAKRAKCHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Sell to: МИГЛЕНА МИЛКОВА АНГЕЛОВА
2009-08-03 17:54:55МИГЛЕНА МИЛКОВА АНГЕЛОВА
MIGLENA MILKOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Buy from: ЖИВКО НИКОЛОВ ЧАКРАКЧИЕВ
2009-08-03 17:41:45ОТГОВОР-А
OTGOVOR-A
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-08-03 17:41:45ОТГОВОР-А ООД
OTGOVOR-A OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 106
2009-08-03 17:41:45ОТГОВОР-А ООД
OTGOVOR-A OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, РЕЕКСПОРТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИЗЪМ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧВАЩА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ; ЛИЧНА /ПЕРСОНАЛНА/ ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ, ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, НА СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ И СТОПАНСКИ ОБЕКТИ, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА СИГНАЛНО-ИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН
2009-08-03 17:41:45ИВАН ДИМОВ РАДКОВ
IVAN DIMOV RADKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-03 17:41:45ЖИВКО НИКОЛОВ ЧАКРАКЧИЕВ
ZHIVKO NIKOLOV CHAKRAKCHIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-08-03 17:41:45ОТГОВОР-А ООД
OTGOVOR-A OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ОТГОВОР-А OTGOVOR-A (ЕИК: 130446237)
Check other registries about the company ОТГОВОР-А OTGOVOR-A (ID: 130446237)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More