Събития с лица свързани с компанията ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА (ЕИК: 130489345)
Events with persons connected to the company SHKOLSNAB-2001-ANTOANETA HRISTOVA (ID: 130489345)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130489345)
Към 2020-02-29 04:00:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:00:46 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 64 обществени поръчки за 2 594 622,27 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-25 14:22:50ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА
SHKOLSNAB-2001-ANTOANETA HRISTOVA
TransferringEnterprise
2014-07-25 14:22:50ШКОЛСНАБ 2001
SHKOLSNAB 2001
AcquisitionEnterprise
2012-03-30 14:58:43ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА
SHKOLSNAB-2001-ANTOANETA HRISTOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2012-03-30 14:58:43ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ЕТ
SHKOLSNAB-2001-ANTOANETA HRISTOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2012-03-30 14:58:43ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ЕТ
SHKOLSNAB-2001-ANTOANETA HRISTOVA ET
SubjectOfActivity
оборудване, обзавеждане на учебни заведения и производство на учебни помагала, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на дребно, търговия на едро, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, хотелиерство и ресторантьорство, туристически или други услуги, складови сделки, след получаването на съответните лицензи и разрешения, в случай че се изискват такива, както и всички други дейности, незабранени от закона.
2012-03-30 14:58:43АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ANTOANETA HRISTOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА SHKOLSNAB-2001-ANTOANETA HRISTOVA (ЕИК: 130489345)
Check other registries about the company ШКОЛСНАБ-2001-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА SHKOLSNAB-2001-ANTOANETA HRISTOVA (ID: 130489345)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More