Събития с лица свързани с компанията ГРУП ПЛЮС (ЕИК: 130524668)
Events with persons connected to the company GRUP PLYUS (ID: 130524668)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130524668)
Към 2020-02-17 03:18:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:18:29 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 3 обществени поръчки за 125 900,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-03 13:38:19ГРУП ПЛЮС ООД
GRUP PLYUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. Васил Левски 140
2018-04-03 13:38:19Мюге Байрам
Myuge Bayram
ТУРЦИЯPartner
2018-04-03 13:38:19Галя Борисова Топалова
Galya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯPartner
2018-04-03 13:38:19Зеки Байрам
Zeki Bayram
БЪЛГАРИЯPartner
2018-04-03 13:38:19ЕТАП - АДРЕСС
ETAP - ADRESS
TransformingCompany
2018-04-03 13:38:19ГРУП ПЛЮС
GRUP PLYUS
Successor703
2017-11-23 17:15:13Галя Борисова Топалова
Galya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯPartner
2017-11-23 17:15:13Мюге Байрам
Myuge Bayram
ТУРЦИЯPartner
2017-11-23 17:15:13Атанаска Коцева Пеева
Atanaska Kotseva Peeva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: Галя Борисова Топалова
2017-11-23 17:15:13Галя Борисова Топалова
Galya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: Атанаска Коцева Пеева
2017-11-23 17:15:13Мюге Байрам
Myuge Bayram
ТУРЦИЯShareTransfer
88000 Sell to: Галя Борисова Топалова
2017-11-23 17:15:13Галя Борисова Топалова
Galya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
88000 Buy from: Мюге Байрам
2017-11-23 17:15:13Наталия Борисова Топалова
Nataliya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
89000 Sell to: Галя Борисова Топалова
2017-11-23 17:15:13Галя Борисова Топалова
Galya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
89000 Buy from: Наталия Борисова Топалова
2017-08-23 13:41:52Наталия Борисова Топалова
Nataliya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯPartner
2017-08-23 13:41:52Тьоре Байрам
Txore Bayram
ТУРЦИЯShareTransfer
89000 Sell to: Наталия Борисова Топалова
2017-08-23 13:41:52Наталия Борисова Топалова
Nataliya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
89000 Buy from: Тьоре Байрам
2017-05-29 13:45:17Мюге Байрам
Myuge Bayram
ТУРЦИЯPartner
2017-05-29 13:45:17Тьоре Байрам
Txore Bayram
ТУРЦИЯPartner
2017-05-29 13:45:17Сарп Топлуоглу
Sarp Topluoglu
ТУРЦИЯShareTransfer
89000 Sell to: Мюге Байрам
2017-05-29 13:45:17Мюге Байрам
Myuge Bayram
ТУРЦИЯShareTransfer
89000 Buy from: Сарп Топлуоглу
2017-05-29 13:45:17Сарп Топлуоглу
Sarp Topluoglu
ТУРЦИЯShareTransfer
89000 Sell to: Тьоре Байрам
2017-05-29 13:45:17Тьоре Байрам
Txore Bayram
ТУРЦИЯShareTransfer
89000 Buy from: Сарп Топлуоглу
2016-03-24 10:33:03Атанаска Коцева Пеева
Atanaska Kotseva Peeva
БЪЛГАРИЯManager
2016-03-24 10:33:03Атанаска Коцева Пеева
Atanaska Kotseva Peeva
БЪЛГАРИЯPartner
2016-03-24 10:33:03Сарп Топлуоглу
Sarp Topluoglu
ТУРЦИЯPartner
2016-03-24 10:33:03Зеки Байрам
Zeki Bayram
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: Атанаска Коцева Пеева
2016-03-24 10:33:03Атанаска Коцева Пеева
Atanaska Kotseva Peeva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Зеки Байрам
2016-03-24 10:33:03Галя Борисова Топалова
Galya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: Атанаска Коцева Пеева
2016-03-24 10:33:03Атанаска Коцева Пеева
Atanaska Kotseva Peeva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Галя Борисова Топалова
2016-03-24 10:33:03Зеки Байрам
Zeki Bayram
БЪЛГАРИЯShareTransfer
89000 Sell to: Сарп Топлуоглу
2016-03-24 10:33:03Сарп Топлуоглу
Sarp Topluoglu
ТУРЦИЯShareTransfer
89000 Buy from: Зеки Байрам
2016-03-24 10:33:03Галя Борисова Топалова
Galya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
89000 Sell to: Сарп Топлуоглу
2016-03-24 10:33:03Сарп Топлуоглу
Sarp Topluoglu
ТУРЦИЯShareTransfer
89000 Buy from: Галя Борисова Топалова
2015-02-17 13:43:23Галя Борисова Топалова
Galya Borisova Topalova
БЪЛГАРИЯManager
2014-12-22 15:13:18ГРУП ПЛЮС ООД
GRUP PLYUS OOD
DebtorOverSecureClaims
2014-12-22 15:13:18Общинска банка АД
Obshtinska banka AD
AtPawnCreditors
2014-02-03 17:39:48ГРУП ПЛЮС ООД
GRUP PLYUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. Васил Левски 140
2013-12-04 13:35:56АТАНАСКА КОЦЕВА ПЕЕВА
ATANASKA KOTSEVA PEEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-06-11 09:35:52ЕТАП - АДРЕСС АД
ETAP - ADRESS AD
DebtorOverSecureClaims
2012-06-11 09:35:52ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
AtPawnCreditors
2011-03-31 17:01:12ГРУП ПЛЮС ООД
GRUP PLYUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 Васил Левски 138
2011-03-31 17:01:12ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
GALYA BORISOVA TOPALOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-31 17:01:12БАЙРАМ ЗЕКИ
BAYRAM ZEKI
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-31 17:01:12ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
GALYA BORISOVA TOPALOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-31 17:01:12ЗЕКИ БАЙРАМ
ZEKI BAYRAM
БЪЛГАРИЯShareTransfer
89000 Sell to: ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
2011-03-31 17:01:12ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
GALYA BORISOVA TOPALOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
89000 Buy from: ЗЕКИ БАЙРАМ
2011-03-31 17:01:12САРП ТОПЛУОГЛУ
SARP TOPLUOGLU
ТУРЦИЯShareTransfer
1000 Sell to: ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
2011-03-31 17:01:12ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
GALYA BORISOVA TOPALOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: САРП ТОПЛУОГЛУ
2010-03-18 13:48:30БАЙРАМ ЗЕКИ
BAYRAM ZEKI
ТУРЦИЯPartner
2010-03-18 13:48:30ТОПЛУОГЛУ САРП
TOPLUOGLU SARP
ТУРЦИЯPartner
2010-03-18 13:48:30ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
GALYA BORISOVA TOPALOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
89000 Sell to: БАЙРАМ ЗЕКИ
2010-03-18 13:48:30БАЙРАМ ЗЕКИ
BAYRAM ZEKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
89000 Buy from: ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
2010-03-18 13:48:30ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
GALYA BORISOVA TOPALOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ТОПЛУОГЛУ САРП
2010-03-18 13:48:30ТОПЛУОГЛУ САРП
TOPLUOGLU SARP
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
2009-04-22 16:14:04ГРУП ПЛЮС ООД
GRUP PLYUS OOD
DebtorOverSecureClaims
2009-04-22 16:14:04ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
AtPawnCreditors
2008-08-06 09:01:30ЗЕКИ БАЙРАМ
ZEKI BAYRAM
Manager
2008-08-06 09:01:30ЗЕКИ БАЙРАМ
ZEKI BAYRAM
Partner
2008-08-06 09:01:30ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
GALYA BORISOVA TOPALOVA
Partner
2008-08-06 09:01:30ТЬОРЕ БАЙРАМ
TXORE BAYRAM
ShareTransfer
18000 Sell to: ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА-9000; ЗЕКИ БАЙРАМ - 9000.
2008-08-06 09:01:30ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА-9000; ЗЕКИ БАЙРАМ - 9000.
GALYA BORISOVA TOPALOVA-9000; ZEKI BAYRAM - 9000.
ShareTransfer
18000 Buy from: ТЬОРЕ БАЙРАМ
2008-01-14 10:40:58ГРУП ПЛЮС
GRUP PLYUS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-14 10:40:58ГРУП ПЛЮС ООД
GRUP PLYUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 Васил Левски 138
2008-01-14 10:40:58ГРУП ПЛЮС ООД
GRUP PLYUS OOD
SubjectOfActivity
Внос-износ и търговия на едро и дребно с всички видове хранителни и промишлени стоки с изключение на забранените със закон, комисионна и оказионна търговия, изграждане и експлоатация на търговски обекти, ресторанти, магазини, хотели, мотели , бензиностанции, гостилници, сладкарници, клубове за електронни и развлекателни игри, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, таксиметрови услуги, организиране и провеждане на екскурзии в страната и чужбина, мениджмънт, маркетинг, лизинг, посредническа дейност, проучвателна, проектантска и строителни-монтажна дейност в областта на инфра-структурното строителство без ограничения, в това число пътища, пристанища, летища, железопътни, тролейбусни, трамвайни и въжени линии, водоснабдителни, канализационни, ел. мрежи, газопроводи, нефто-проводи,топлопроводи и съоръжения към тях,инжинерингова дейност в страната и чужбина, проектиране, строителство и строително-монтажна дейност, производство, доставка и монтаж на оборудване за всякакъв вид обекти, предоставяне на туристически услуги, включително хотелиерство, транспортно обслужване, екскурзоводни услуги, организиране на чартърни полети, наземно обслужване, градски обиколки, организиране и продажба на туристически пакети, маркетинг в областта на туризма, туроператорска и турагентска дейност, обслужване на български и чуждестранни туристи, ресторантьорство /след издаване на лиценз/ и извършване на всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт.
2008-01-14 10:40:58ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
GALYA BORISOVA TOPALOVA
Manager
2008-01-14 10:40:58БАЙРАМ ЗЕКИ
BAYRAM ZEKI
Manager
2008-01-14 10:40:58ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
GALYA BORISOVA TOPALOVA
Partner
2008-01-14 10:40:58БАЙРАМ ЗЕКИ
BAYRAM ZEKI
Partner
2008-01-14 10:40:58БАЙРАМ ТЬОРЕ
BAYRAM TXORE
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ГРУП ПЛЮС GRUP PLYUS (ЕИК: 130524668)
Check other registries about the company ГРУП ПЛЮС GRUP PLYUS (ID: 130524668)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More