Събития с лица свързани с компанията НЮ-КО ЗАГОРА (ЕИК: 130535586)
Events with persons connected to the company NYU-KO ZAGORA (ID: 130535586)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130535586)
Към 2020-01-29 16:59:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:59:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-08-03 12:44:54НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция, ТД Пловдив
NATSIONALNA AGENTSIYA ZA PRIHODITE Darzhavna agentsiya, TD Plovdiv
Distraints
2015-07-28 12:36:24ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ
PETROL HOLDING
Description406
2015-02-16 19:43:35ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ
PETROL HOLDING
Partner218
2015-02-16 19:34:54ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
Partner218
2014-05-14 15:20:12НЮ-КО ЗАГОРА ЕООД
NYU-KO ZAGORA EOOD
Distraints
2014-05-09 15:31:08ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-03-06 10:33:10ЕРАНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД КИПЪР
ERANS HOLDINGS LIMITID KIPAR
Distraints
2014-02-27 17:42:24ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-12-04 12:55:55ЦВЕТАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
TSVETAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2013-01-08 14:57:53УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ АД
UNIKREDIT LIZING AD
Distraints
2013-01-02 12:45:20ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDescription406
2012-10-10 16:33:14НЮ-КО ЗАГОРА ЕООД
NYU-KO ZAGORA EOOD
SecuredClaimDebtors
2012-10-10 16:05:03НЮ-КО ЗАГОРА
NYU-KO ZAGORA
DebtorOverSecureClaims
2011-11-15 11:09:00НЮ-КО ЗАГОРА ЕООД
NYU-KO ZAGORA EOOD
DebtorOverSecureClaims
2011-11-15 11:09:00УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditors
2011-05-28 13:54:50ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
Pledgors
2011-05-28 13:54:50НЮ-КО ЗАГОРА ЕООД
NYU-KO ZAGORA EOOD
SecuredClaimDebtors
2011-05-28 13:54:50УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
PledgeCreditors
2008-05-22 09:26:23УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
AtPawnCreditors
2008-05-22 09:26:23ПЕТРОЛ ХОЛДИНГАД
PETROL HOLDINGAD
Pledgors
2008-05-22 09:26:23УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
PledgeCreditors
2008-03-27 14:02:38НЮ-КО ЗАГОРА
NYU-KO ZAGORA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-27 14:02:38НЮ-КО ЗАГОРА ЕООД
NYU-KO ZAGORA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 43
2008-03-27 14:02:38НЮ-КО ЗАГОРА ЕООД
NYU-KO ZAGORA EOOD
SubjectOfActivity
СЪХРАНЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, НЕПЕТРОЛНИ СТОКИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, СЕРВИЗНА, ПРОУЧВАТЕЛНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА
2008-03-27 14:02:38СИМЕОН ПЕТРОВ БУНДАКОВ
SIMEON PETROV BUNDAKOV
Manager
2008-03-27 14:02:38ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата НЮ-КО ЗАГОРА NYU-KO ZAGORA (ЕИК: 130535586)
Check other registries about the company НЮ-КО ЗАГОРА NYU-KO ZAGORA (ID: 130535586)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More