Събития с лица свързани с компанията АЛФАТЕКС Л (ЕИК: 130548046)
Events with persons connected to the company ALFATEKS L (ID: 130548046)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130548046)
Към 2020-02-18 17:20:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:20:26 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 9 обществени поръчки за 9 021 821,48 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-01-13 12:31:55Тодор Николаев Тодоров
Todor Nikolaev Todorov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-01-13 12:31:55ТОДОР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
TODOR NIKOLAEV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-01-13 12:31:55ТОДОР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
TODOR NIKOLAEV TODOROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-01-05 11:07:06ЯНКО ЙОРДАНОВ КОСТОВ
YANKO YORDANOV KOSTOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-03 15:51:39ЛЮБОМИР ОЛГОВ ИЛИЕВ
LYUBOMIR OLGOV ILIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-02-03 15:51:39ЛЮБОМИР ОЛГОВ ИЛИЕВ
LYUBOMIR OLGOV ILIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-03 15:51:39ЛЮБОМИР ОЛГОВ ИЛИЕВ
LYUBOMIR OLGOV ILIEV
SoleCapitalOwner
2009-02-24 12:19:58АЛФАТЕКС Л ЕАД
ALFATEKS L EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 25
2009-02-05 12:53:45ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
LYUBOMIR YORDANOV ILIEV
SoleCapitalOwner
2008-10-21 14:14:29АЛФАТЕКС Л
ALFATEKS L
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-10-21 14:14:29АЛФАТЕКС Л ЕАД
ALFATEKS L EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ОВЧА КУПЕЛ БОРЯНА 26
2008-10-21 14:14:29АЛФАТЕКС Л ЕАД
ALFATEKS L EAD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПЕЩОСТРОЕНЕ И ПЕЩОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ТОПЛОФИКАЦИЯ НА ТРЪБОПРОВОДИ И НАГРЕТИ ПОВЪРХНОСТИ, ИЗРАБОТКА И РЕМОНТ НА НАПОРНИ ТОПЛОПРОВОДИ, ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, РЕСТОРАНТИ, КАФЕНЕТА И ДРУГИ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТРАНСПОРНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ДИЗАЙН, РЕКЛАМНА ДЕЙОНОСТ, КОМИСИОНЕРСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
2008-10-21 14:14:29ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
LYUBOMIR YORDANOV ILIEV
Representative
2008-10-21 14:14:29НАТАЛИЯ ДАНАИЛОВА ГЕОРГИЕВА
NATALIYA DANAILOVA GEORGIEVA
Director
2008-10-21 14:14:29ТОДОР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
TODOR NIKOLAEV TODOROV
Director
2008-10-21 14:14:29ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
LYUBOMIR YORDANOV ILIEV
Director
2008-10-21 14:14:29НАТАЛИЯ ДАНАИЛОВА ГЕОРГИЕВА
NATALIYA DANAILOVA GEORGIEVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛФАТЕКС Л ALFATEKS L (ЕИК: 130548046)
Check other registries about the company АЛФАТЕКС Л ALFATEKS L (ID: 130548046)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More