Събития с лица свързани с компанията ДИЗЕЛОР (ЕИК: 130568248)
Events with persons connected to the company DIZELOR (ID: 130568248)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130568248)
Към 2020-01-24 23:31:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 23:31:20 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 12 обществени поръчки за 1 334 157,50 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-05-29 10:26:32ДИЗЕЛОР ЕООД
DIZELOR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ДРУЖБА 1 бул.АМСТЕРДАМ 4
2008-08-01 09:01:13ДИЗЕЛОР
DIZELOR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-08-01 09:01:13ДИЗЕЛОР ЕООД
DIZELOR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул.Цар Борис ІІІ-ти 126
2008-08-01 09:01:13ДИЗЕЛОР ЕООД
DIZELOR EOOD
SubjectOfActivity
BHOC-ИЗHOC, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ И OБMEHHИ OПEPAЦИИ, KOMИCИOHHA И KOHCИГHAЦИOHHA TЬPГOBИЯ, ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO И TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ПPEДПPИEMAЧECTBO, CПEДИЦИOHHA, TPAHCПOPTHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C OБEKTИ HA ИHTEЛEKTУAЛHATA COБCTBEHOCT, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, OTKPИBAHE HA MAГAЗИHИ, CKЛAДOBE И KAHTOPИ BЬB BPЬЗKA C ДEЙHOCTTA HA ДPУЖECTBOTO, OTДABAHE HA BEЩИ, MAШИHИ И ABTOMOБИЛИ ПOД HAEM, OCИГУPЯBAHE HA ЛИЧHA OXPAHA HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA И ГAPAHTИPAHE HA TEXHИTE ИHBECTИЦИИ, HAEMAHE, CTPOEЖ И EKCПЛOATAЦИЯ HA БEHЗИHOCTAHЦИИ И ABTOCEPBИЗИ, TЬPГOBИЯ C ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, TЬPГOBИЯ И PEMOHT HA ЛOBHO-CПOPTHИ OPЬЖИЯ, ПPИДAДЛEЖHOCTИ И CPEДCTBA ЗA ЗAЩИTA, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЛOBHO-CПOPTHИ CЬOPЬЖEHИЯ ЗA OБУЧEHИE И TУPИЗЬM, OPГAHИЗИPAHE HA CЬBMECTHИ ПPOИЗBOДCTBA, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД, KAKTO И BCЯKA ДPУГA CTOПAHCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH ИЛИ ПOДЗAKOHOB HOPMATИBEH AKT.
2008-08-01 09:01:13СТОИЛ ВАСИЛЕВ АРНАУДКИН
STOIL VASILEV ARNAUDKIN
Manager
2008-08-01 09:01:13ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЕРИН
PETAR GEORGIEV KERIN
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДИЗЕЛОР DIZELOR (ЕИК: 130568248)
Check other registries about the company ДИЗЕЛОР DIZELOR (ID: 130568248)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More