Събития с лица свързани с компанията ОПТИМА ОДИТ (ЕИК: 130582707)
Events with persons connected to the company OPTIMA ODIT (ID: 130582707)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130582707)
Към 2020-02-18 17:05:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:05:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-08-05 10:01:22Цеца Емилова Нотева
TSetsa Emilova Noteva
БЪЛГАРИЯDirector
2015-02-11 18:38:20Благородна Свиленова Атанасова
Blagorodna Svilenova Atanasova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-09-18 18:37:03БЛАГОРОДНА СВИЛЕНОВА АТАНАСОВА
BLAGORODNA SVILENOVA ATANASOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-23 17:20:13Росица Милкова Лисичкова
Rositsa Milkova Lisichkova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-05-27 17:22:44ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
EMILIYA MARINOVA PANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-05-27 17:22:44СТЕЛА ЛЮБЕНОВА АПОСТОЛОВА
STELA LYUBENOVA APOSTOLOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-05-27 17:22:44ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
EMILIYA MARINOVA PANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-21 17:32:32ОПТИМА ОДИТ
OPTIMA ODIT
LegalForm
Акционерно дружество
2010-04-21 17:32:32ОПТИМА ОДИТ АД
OPTIMA ODIT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Г.С. РАКОВСКИ 76
2010-04-21 17:32:32ОПТИМА ОДИТ АД
OPTIMA ODIT AD
SubjectOfActivity
Външна и вътрешна търговия, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансови, финансово-счетоводни и данъчни консултации, изготвяне на анализи и проекти за заздравяване на финансовото състояние на търговски дружества, консултации по преобразуване и приватизация на юридически лица, маркетинг, лизинг, реклама, търговско представителство, посредничество и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона.
2010-04-21 17:32:32ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ
DAFIN ASENOV SREDKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-21 17:32:32РОСЕН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
ROSEN IVANOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-21 17:32:32ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ
DAFIN ASENOV SREDKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-21 17:32:32БЛАГОРОДНА СВИЛЕНОВА АТАНАСОВА
BLAGORODNA SVILENOVA ATANASOVA
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ОПТИМА ОДИТ OPTIMA ODIT (ЕИК: 130582707)
Check other registries about the company ОПТИМА ОДИТ OPTIMA ODIT (ID: 130582707)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More