Събития с лица свързани с компанията ПроКредит Банк (България) (ЕИК: 130598160)
Events with persons connected to the company ProKredit Bank (Balgariya) (ID: 130598160)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130598160)
Към 2020-05-29 05:13:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-29 05:13:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-17 15:52:24ИВАН ДАЧЕВ ДАЧЕВ
IVAN DACHEV DACHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-17 15:52:24ИВАН ДАЧЕВ ДАЧЕВ
IVAN DACHEV DACHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-04-10 11:24:55Юлия Бориславова Прухтович
YUliya Borislavova Pruhtovich
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-06-22 10:16:22Кристиан Кремер
Kristian Kremer
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-08-17 10:11:42ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 10:05:17ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 10:01:38ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:57:48ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:53:08ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:48:57ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:44:50ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:39:45ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-17 09:32:58ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-08-10 15:02:04ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-03-11 15:58:03ЮЛИЯ БОРИСЛАВОВА ПРУХТОВИЧ
YULIYA BORISLAVOVA PRUHTOVICH
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-03-05 11:24:33ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE HA ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ИЗBЪPШBAHE HA ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ИЗДABAHE И УПPABЛEHИE HA БAHKOBИ KAPTИ; CДEЛKИ C: A/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ; Б/ ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ; ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ИЗBЪPШBAHE HA ДPУГИ CДEЛKИ, OПPEДЕЛEHИ OT БЬЛГAPCKAТА HAPOДHA БAHKA И PAЗPEШEHИ CПOPEД ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2015-02-06 10:22:50Рени Иванова Пейчева
Reni Ivanova Peycheva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-09 15:32:56РЕНИ ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
RENI IVANOVA PEYCHEVA
BranchManagers
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроЛийз /БЪЛГАРИЯ/
ProLiyz /BALGARIYA/
TransformingCompany
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България)
ProKredit Bank (Balgariya)
Successor703
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-24 16:57:35ПроКредит Банк (България) ЕАД
ProKredit Bank (Balgariya) EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-01-21 13:23:50ПЕТЪР СЛАВЧЕВ СЛАВОВ
PETAR SLAVCHEV SLAVOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-09-16 12:23:31ПроКредит Банк (България)
ProKredit Bank (Balgariya)
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-09-16 12:23:31РЕНИ ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
RENI IVANOVA PEYCHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-16 12:23:31РЕНИ ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
RENI IVANOVA PEYCHEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-09-16 12:23:31ПроКредит Холдинг АГ & Ко.КГаА
ProKredit Holding AG & Ko.KGaA
ГЕРМАНИЯSoleCapitalOwner
2010-11-26 09:53:41БИРГИТ СТОРЦ
BIRGIT STORTS
ГЕРМАНИЯSupervisor
2010-06-26 14:04:38ПроКредит Банк (България) АД
ProKredit Bank (Balgariya) AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Т.АЛЕКСАНДРОВ 26
2009-11-25 16:33:50ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ МИХОВ
VALENTIN LYUBOMIROV MIHOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-09-10 11:45:31ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЦАРЕВА
EMILIYA HRISTOVA TSAREVA
Representative
2008-09-10 11:45:31ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЦАРЕВА
EMILIYA HRISTOVA TSAREVA
BoardManager2
2008-09-10 11:45:31БОРИСЛАВ НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
BORISLAV NIKOLOV KOSTADINOV
Supervisor
2008-03-17 09:48:43ПроКредит Банк (България)
ProKredit Bank (Balgariya)
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-17 09:48:43ПроКредит Банк (България) АД
ProKredit Bank (Balgariya) AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. ХРИСТО БОТЕВ 131
2008-03-17 09:48:43ПроКредит Банк (България) АД
ProKredit Bank (Balgariya) AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE HA ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ИЗBЪPШBAHE HA ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ИЗДABAHE И УПPABЛEHИE HA БAHKOBИ KAPTИ; CДEЛKИ C: A/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ; Б/ ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ; ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ИЗBЪPШBAHE HA ДPУГИ CДEЛKИ, OПPEДЕЛEHИ OT БЬЛГAPCKAТА HAPOДHA БAHKA И PAЗPEШEHИ CПOPEД ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2008-03-17 09:48:43ПЕТЪР СЛАВЧЕВ СЛАВОВ
PETAR SLAVCHEV SLAVOV
Representative
2008-03-17 09:48:43МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
MARIYANA DIMITROVA PETKOVA
Representative
2008-03-17 09:48:43РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА
RUMYANA VELICHKOVA TODOROVA
Representative
2008-03-17 09:48:43ПЕТЪР СЛАВЧЕВ СЛАВОВ
PETAR SLAVCHEV SLAVOV
BoardManager2
2008-03-17 09:48:43МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
MARIYANA DIMITROVA PETKOVA
BoardManager2
2008-03-17 09:48:43ДЖАН МАРКО ФЕЛИЧЕ
DZHAN MARKO FELICHE
BoardManager2
2008-03-17 09:48:43РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА ТОДОРОВА
RUMYANA VELICHKOVA TODOROVA
BoardManager2
2008-03-17 09:48:43КОНСТАНТИН ТОРГОВ
KONSTANTIN TORGOV
Supervisor
2008-03-17 09:48:43КЛАУС- ПЕТЕР ЦАЙТИНГЕР
KLAUS- PETER TSAYTINGER
Supervisor
2008-03-17 09:48:43ПЕР МАРИА ГЕРХАРД ЛЕОНАРД ХАЙНРИХ ФИШЕР
PER MARIA GERHARD LEONARD HAYNRIH FISHER
Supervisor
2008-03-17 09:48:43КРИСТОФ АНДРЕАС ФРАЙТАГ
KRISTOF ANDREAS FRAYTAG
Supervisor
2008-03-17 09:48:43ХАНС МАРТИН ХАГЕН
HANS MARTIN HAGEN
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ПроКредит Банк (България) ProKredit Bank (Balgariya) (ЕИК: 130598160)
Check other registries about the company ПроКредит Банк (България) ProKredit Bank (Balgariya) (ID: 130598160)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More