Събития с лица свързани с компанията ПЕТРОЛИНКС (ЕИК: 130627440)
Events with persons connected to the company PETROLINKS (ID: 130627440)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130627440)
Към 2020-01-29 17:37:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:37:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-06 12:27:39Иванка Петрова Колчева
Ivanka Petrova Kolcheva
БЪЛГАРИЯManager
2013-06-05 13:48:02ИВАНКА ПЕТРОВА КОЛЧЕВА
IVANKA PETROVA KOLCHEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-05-22 21:29:09КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ ЕООД
KOREKT TEST KONTROL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. Тутракан 100
2013-05-22 21:29:09КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ ЕООД
KOREKT TEST KONTROL EOOD
SubjectOfActivity
пробовземане, окачествяване, оценка за съответствие, лабораторни анализи, изпитване, сертифициране, контрол, cepтифиkaция и освидетелствуване на стоки и производствени пpoцecи, консултации пo организационни и технически въпроси, независим надзор, фумигация и дезинсекция, дезинфекция и дератизация, складови и спедиторски уcлуги, създаване и експлоатация на лaбopaтopии зa aнaлизи, експертизи по защита на здравето и опазване на околната среда, както и всяка друга дейност незабранена от закона, като за дейности за които се изисква лиценз или разрешително ще се извършват след снабдяването с такова.
2013-05-22 21:29:09Петранка Трифонова Колева
Petranka Trifonova Koleva
БЪЛГАРИЯManager
2013-05-22 21:29:09БУЛМАРКЕТ ДМ - ООД
BULMARKET DM - OOD
SoleCapitalOwner
2013-05-22 21:29:09БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
BULMARKET DM OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИВАНКА ПЕТРОВА КОЛЧЕВА
2013-05-22 21:29:09ИВАНКА ПЕТРОВА КОЛЧЕВА
IVANKA PETROVA KOLCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
2008-02-27 14:16:16ПЕТРОЛИНКС
PETROLINKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-27 14:16:16ПЕТРОЛИНКС ЕООД
PETROLINKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ул. НИКОЛА МУШАНОВ 120
2008-02-27 14:16:16ПЕТРОЛИНКС ЕООД
PETROLINKS EOOD
SubjectOfActivity
ДОСТАВКА И ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧЕСКИ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ
2008-02-27 14:16:16БИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА КИРИЛОВА
BILYANA LYUBOMIROVA KIRILOVA
Manager
2008-02-27 14:16:16БУЛМАРКЕТ ДМ - ООД
BULMARKET DM - OOD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕТРОЛИНКС PETROLINKS (ЕИК: 130627440)
Check other registries about the company ПЕТРОЛИНКС PETROLINKS (ID: 130627440)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More