Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕКОБУЛКАР (ЕИК: 130635095)
Events with persons connected to the company EKOBULKAR (ID: 130635095)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130635095)
Към 2019-12-10 03:23:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 03:23:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-17 15:12:22РЕМОВАГ
REMOVAG
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-06-17 15:12:22РЕМОВАГ ЕАД
REMOVAG EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Крива река Ген. Едуард И. Тотлебен 55
2014-06-17 15:12:22АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
ANDREY ALEKSIEV METODIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-17 15:12:22АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
ANDREY ALEKSIEV METODIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-17 15:12:22МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
METODI ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-17 15:12:22ЙОРДАНКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
YORDANKA TODOROVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-17 15:12:22АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ МЕТОДИЕВ
ANDREY ALEKSIEV METODIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-28 09:41:49РЕМОВАГ АД
REMOVAG AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 40
2013-03-28 09:41:49РЕМОВАГ АД
REMOVAG AD
SubjectOfActivity
Ремонт на железопътни вагони и друга железопътна техника, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав, извършване на железопътни превози, проектиране, производство и реализация на изделия в областта на транспорта и други отрасли, вътрешно и външнотърговска дейност във всички разрешени от закона форми, посредничество и агентство на местни чуждестранни лица в страната и чужбина, транспортна и спедиторска дейност в страна и чужбина, консултантска, посредническа, инженерингова, маркетингова и лизингова дейност и всяка друга дейност, която не е забранена от закон.
2013-03-28 09:41:49Димитър Георгиев Чакмаков
Dimitar Georgiev CHakmakov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-03-28 09:41:49Иван Илиев Златинов
Ivan Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-03-28 09:41:49Димитър Георгиев Чакмаков
Dimitar Georgiev CHakmakov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-28 09:41:49Павел Илиев Златинов
Pavel Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-28 09:41:49Иван Илиев Златинов
Ivan Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-09 11:23:34Атанас Йорданов Маринов
Atanas Yordanov Marinov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-09 11:23:34Живко Танев Асенов
ZHivko Tanev Asenov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-09 11:23:34Йордан Методиев Шарков
Yordan Metodiev SHarkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-09 11:23:34Атанас Йорданов Маринов
Atanas Yordanov Marinov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-15 13:59:08ЕКОБУЛКАР АД
EKOBULKAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 40
2010-07-15 13:59:08Павел Илиев Златинов
Pavel Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-15 13:59:08Иван Илиев Златинов
Ivan Iliev Zlatinov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-20 16:55:31ЕКОБУЛКАР АД
EKOBULKAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 40
2009-07-20 16:13:58АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА
ASYA GEORGIEVA KOZLOVSKA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-03 11:13:51АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА
ASYA GEORGIEVA KOZLOVSKA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-03 11:13:51МИЛКО БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ
MILKO BOYKOV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-03 11:13:51ВАСИСЛАВ ЕМИЛОВ СТОИЛКОВ
VASISLAV EMILOV STOILKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-03 11:13:51АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА
ASYA GEORGIEVA KOZLOVSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-12-12 11:38:37АСЯ ГЕОРГИЕВА КОЗЛОВСКА
ASYA GEORGIEVA KOZLOVSKA
Director
2008-04-29 10:04:42ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИЦИН
PETAR GEORGIEV MITSIN
Procurators
2008-03-20 17:50:21ЕКОБУЛКАР
EKOBULKAR
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-20 17:50:21ЕКОБУЛКАР АД
EKOBULKAR AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1870 КРЕМИКОВЦИ
2008-03-20 17:50:21ЕКОБУЛКАР АД
EKOBULKAR AD
SubjectOfActivity
СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ И РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ И СРЕДСТВА (ИУМПС), ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ МПС, ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНИТЕ КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, ОСИГУРЯВАНЕ ПРИГОДНОСТТА НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МПС ЗА ПОСЛЕДВАЩОТО ИМ ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНЕ /ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ИУМПС, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗУО И НА ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ / СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ, КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ/, ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА КОМПОНЕНТИТЕ ОТ ИУМПС, ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА МПС В ПРЕДЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ, ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МПС; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С КОМУНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СВОЯ ПОЛЗА И ЗА СВОЯ СМЕТКА, КАКТО И В ПОЛЗА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ВСЯКА СЪПЪТСТВАЩА И НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-03-20 17:50:21ВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗДРАВКОВ
VELIN ALEKSANDROV ZDRAVKOV
Representative
2008-03-20 17:50:21ВАСИСЛАВ ЕМИЛОВ СТОИЛКОВ
VASISLAV EMILOV STOILKOV
Director
2008-03-20 17:50:21АТАНАС НИКОЛОВ ГАРГАВЕЛОВ
ATANAS NIKOLOV GARGAVELOV
Director
2008-03-20 17:50:21ВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ЗДРАВКОВ
VELIN ALEKSANDROV ZDRAVKOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЕКОБУЛКАР EKOBULKAR (ЕИК: 130635095)
Check other registries about the company ЕКОБУЛКАР EKOBULKAR (ID: 130635095)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate