Събития с лица свързани с компанията ЕКОКАРС (ЕИК: 130778887)
Events with persons connected to the company EKOKARS (ID: 130778887)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130778887)
Към 2020-01-29 16:47:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:47:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-03-25 15:55:06ЕКОКАРС
EKOKARS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-25 15:55:06ЕКОКАРС ЕООД
EKOKARS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ж.к. МЛАДОСТ 4 бл. 469 вх.В ет.8 ап.67
2008-03-25 15:55:06ЕКОКАРС ЕООД
EKOKARS EOOD
SubjectOfActivity
АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО , ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ЕКСПЕРТНА, КОНСУЛТАНСКА И СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ; ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗАРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО ИЛИ ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И КОНСУМАТИВИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ; СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
2008-03-25 15:55:06АСЕН ВИКТОРОВ АРСЕНОВ
ASEN VIKTOROV ARSENOV
Manager
2008-03-25 15:55:06МСФАРМА АД
MSFARMA AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКОКАРС EKOKARS (ЕИК: 130778887)
Check other registries about the company ЕКОКАРС EKOKARS (ID: 130778887)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More