Събития с лица свързани с компанията ТОТОВ 48 (ЕИК: 130787060)
Events with persons connected to the company TOTOV 48 (ID: 130787060)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130787060)
Към 2020-01-18 00:36:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 00:36:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-08 21:22:21ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ
IVAN IVANOV TOTOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-08 21:22:21ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ
IVAN IVANOV TOTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-08 21:22:21ДРАГОМИР ИВАНОВ ТОТОВ
DRAGOMIR IVANOV TOTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-08 21:22:21ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ
DIMITAR ATANASOV LAZAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ
2015-04-08 21:22:21ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ
IVAN IVANOV TOTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ
2015-04-08 21:22:21НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ВРИНГОВ
NIKOLAY ANDREEV VRINGOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ
2015-04-08 21:22:21ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ
IVAN IVANOV TOTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ВРИНГОВ
2015-04-08 21:22:21СЕРГЕЙ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ
SERGEY STOYANOV VELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: ДРАГОМИР ИВАНОВ ТОТОВ
2015-04-08 21:22:21ДРАГОМИР ИВАНОВ ТОТОВ
DRAGOMIR IVANOV TOTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: СЕРГЕЙ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ
2015-04-08 21:22:21ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
VALENTIN YORDANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ
2015-04-08 21:22:21ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ
IVAN IVANOV TOTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
2015-04-08 21:22:21ЙОРДАН ВАСИЛЕВ МИЛЧЕВ
YORDAN VASILEV MILCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: ДРАГОМИР ИВАНОВ ТОТОВ
2015-04-08 21:22:21ДРАГОМИР ИВАНОВ ТОТОВ
DRAGOMIR IVANOV TOTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: ЙОРДАН ВАСИЛЕВ МИЛЧЕВ
2008-08-06 14:09:04ТОТОВ 48
TOTOV 48
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-06 14:09:04ДРАГОМИР ИВАНОВ ТОТОВ
DRAGOMIR IVANOV TOTOV
Manager
2008-08-06 14:09:04ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ
IVAN IVANOV TOTOV
Partner
2008-08-06 14:09:04НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ВРИНГОВ
NIKOLAY ANDREEV VRINGOV
Partner
2008-08-06 14:09:04ИВАН ЛЮБЕНОВ ТОТОВ
IVAN LYUBENOV TOTOV
Partner
2008-08-06 14:09:04ДРАГОМИР ИВАНОВ ТОТОВ
DRAGOMIR IVANOV TOTOV
Partner
2008-08-06 14:09:04ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ
DIMITAR ATANASOV LAZAROV
Partner
2008-08-06 14:09:04ЙОРДАН ВАСИЛЕВ МИЛЧЕВ
YORDAN VASILEV MILCHEV
Partner
2008-08-06 14:09:04СЕРГЕЙ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ
SERGEY STOYANOV VELEV
Partner
2008-08-06 14:09:04ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
VALENTIN YORDANOV IVANOV
Partner
2008-08-06 14:09:04ИВАН ЛЮБЕНОВ ТОТОВ
IVAN LYUBENOV TOTOV
SoleCapitalOwner
2008-08-06 14:09:04ИВАН ЛЮБЕНОВ ТОТОВ
IVAN LYUBENOV TOTOV
ShareTransfer
1250 Sell to: ДРАГОМИР ИВАНОВ ТОТОВ-- 350лв. ; ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ -150лв. ; ЙОРДАН ВАСИЛЕВ МИЛЧЕВ -150лв. ;СЕРГЕЙ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ - 150лв. ; ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ -150лв. ; НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ВРИНГОВ - 150лв. ; ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ- 150лв.
2008-08-06 14:09:04ДРАГОМИР ИВАНОВ ТОТОВ-- 350лв. ; ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ -150лв. ; ЙОРДАН ВАСИЛЕВ МИЛЧЕВ -150лв. ;СЕРГЕЙ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ - 150лв. ; ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ -150лв. ; НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ВРИНГОВ - 150лв. ; ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ- 150лв.
DRAGOMIR IVANOV TOTOV-- 350lv. ; IVAN IVANOV TOTOV -150lv. ; YORDAN VASILEV MILCHEV -150lv. ;SERGEY STOYANOV VELEV - 150lv. ; VALENTIN YORDANOV IVANOV -150lv. ; NIKOLAY ANDREEV VRINGOV - 150lv. ; DIMITAR ATANASOV LAZAROV- 150lv.
ShareTransfer
1250 Buy from: ИВАН ЛЮБЕНОВ ТОТОВ
2008-08-06 13:44:32ТОТОВ 48
TOTOV 48
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-08-06 13:44:32ТОТОВ 48 ООД
TOTOV 48 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 139Б А
2008-08-06 13:44:32ТОТОВ 48 ООД
TOTOV 48 OOD
SubjectOfActivity
подготовка, обучение и преквалификация на водачи на моторни превозни средства / без издаване на документ за правоспособност/, извършване на годишни технически прегледи, разкриване и експлоатация на автосервизи и паркинги, търговия с оборудване, машини, съоръжения и транспортни средства от втора ръка и сервизни части за тях, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство, изграждане и стопанисване на кафетерии и заведения за обществено хранене, изграждане и стопанисване на спортни центрове, консултантска и рекламна дейност, сделки с недвижими имоти, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.
2008-08-06 13:44:32ИВАН ЛЮБЕНОВ ТОТОВ
IVAN LYUBENOV TOTOV
Manager
2008-08-06 13:44:32ИВАН ЛЮБЕНОВ ТОТОВ
IVAN LYUBENOV TOTOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТОТОВ 48 TOTOV 48 (ЕИК: 130787060)
Check other registries about the company ТОТОВ 48 TOTOV 48 (ID: 130787060)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More