Събития с лица свързани с компанията БРАТЯ ОРЦЕВИ (ЕИК: 130823138)
Events with persons connected to the company BRATYA ORTSEVI (ID: 130823138)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130823138)
Към 2020-01-28 22:32:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-28 22:32:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-18 14:32:56БРАТЯ ОРЦЕВИ ЕООД
BRATYA ORTSEVI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 Люлин 6 В
2012-09-18 14:16:33БРАТЯ ОРЦЕВИ
BRATYA ORTSEVI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-09-18 14:16:33ИВАЙЛО ИВАНОВ МИНЧЕВ
IVAYLO IVANOV MINCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-09-18 14:16:33ИВАЙЛО ИВАНОВ МИНЧЕВ
IVAYLO IVANOV MINCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-09-18 14:16:33ОРЦЕ ВЕНЕЛИНОВ ОРЦЕВ
ORTSE VENELINOV ORTSEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ИВАЙЛО ИВАНОВ МИНЧЕВ
2012-09-18 14:16:33ИВАЙЛО ИВАНОВ МИНЧЕВ
IVAYLO IVANOV MINCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ОРЦЕ ВЕНЕЛИНОВ ОРЦЕВ
2012-09-18 14:16:33ГЕОРГИ КОЛЕВ КЪРЛОВ
GEORGI KOLEV KARLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ИВАЙЛО ИВАНОВ МИНЧЕВ
2012-09-18 14:16:33ИВАЙЛО ИВАНОВ МИНЧЕВ
IVAYLO IVANOV MINCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ГЕОРГИ КОЛЕВ КЪРЛОВ
2009-12-16 09:43:17НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ
NAYDEN MARINOV KOLEV
Distraints
2009-12-15 10:04:35ОРЦЕ ВЕНЕЛИНОВ ОРЦЕВ
ORTSE VENELINOV ORTSEV
Description406
2008-04-07 11:46:59БРАТЯ ОРЦЕВИ
BRATYA ORTSEVI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-07 11:46:59ГЕОРГИ КОЛЕВ КЪРЛОВ
GEORGI KOLEV KARLOV
Manager
2008-04-07 11:46:59ОРЦЕ ВЕНЕЛИНОВ ОРЦЕВ
ORTSE VENELINOV ORTSEV
Partner
2008-04-07 11:46:59ГЕОРГИ КОЛЕВ КЪРЛОВ
GEORGI KOLEV KARLOV
Partner
2008-04-07 11:46:59ОРЦЕ ВЕНЕЛИНОВ ОРЦЕВ
ORTSE VENELINOV ORTSEV
SoleCapitalOwner
2008-04-07 11:46:59ОРЦЕ ВЕНЕЛИНОВ ОРЦЕВ
ORTSE VENELINOV ORTSEV
ShareTransfer
2500 Sell to: ГЕОРГИ КОЛЕВ КЪРЛОВ
2008-04-07 11:46:59ГЕОРГИ КОЛЕВ КЪРЛОВ
GEORGI KOLEV KARLOV
ShareTransfer
2500 Buy from: ОРЦЕ ВЕНЕЛИНОВ ОРЦЕВ
2008-04-07 11:14:22БРАТЯ ОРЦЕВИ
BRATYA ORTSEVI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-04-07 11:14:22БРАТЯ ОРЦЕВИ ООД
BRATYA ORTSEVI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 УЛ.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 110 4
2008-04-07 11:14:22БРАТЯ ОРЦЕВИ ООД
BRATYA ORTSEVI OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, ЧИЕТО УПРАЖНЯВАНЕ НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
2008-04-07 11:14:22ОРЦЕ ВЕНЕЛИНОВ ОРЦЕВ
ORTSE VENELINOV ORTSEV
Manager
2008-04-07 11:14:22ОРЦЕ ВЕНЕЛИНОВ ОРЦЕВ
ORTSE VENELINOV ORTSEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БРАТЯ ОРЦЕВИ BRATYA ORTSEVI (ЕИК: 130823138)
Check other registries about the company БРАТЯ ОРЦЕВИ BRATYA ORTSEVI (ID: 130823138)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More