Събития с лица свързани с компанията ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС (ЕИК: 130832452)
Events with persons connected to the company INTERKOMERS GRUP PLYUS (ID: 130832452)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130832452)
Към 2020-05-30 09:44:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-30 09:44:58 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 9 обществени поръчки за 605 122,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-03 14:24:48ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
ReOpenProceedings
2018-02-23 12:39:37ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
OpenProccedingsSecIns
2018-02-23 12:39:37ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
InsolvencyDataSecIns
2018-02-23 12:39:37ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
GeneralSeizureSecIns
2018-02-23 12:39:37ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
DeclareBankruptSecIns
2018-02-23 12:39:37Александър Георгиев Костадинов
Aleksandar Georgiev Kostadinov
TrusteeSecIns
2018-02-23 12:39:37ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
TrusteesSecIns
2017-03-13 10:49:16ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
HoldProceedings
2016-12-28 14:38:23ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
OpenProccedings
2016-12-28 14:38:23ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
InsolvencyData
2016-12-28 14:38:23ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
GeneralSeizure
2016-12-28 14:38:23ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
DeclareBankrupt
2016-12-28 14:38:23Александър Георгиев Костадинов
Aleksandar Georgiev Kostadinov
Trustee
2016-12-28 14:38:23ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
Trustees
2015-04-08 11:58:00ИВАН СТЕФАНОВ СТАМОВ
IVAN STEFANOV STAMOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-08 11:58:00ИВАН СТЕФАНОВ СТАМОВ
IVAN STEFANOV STAMOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-04-08 11:58:00ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
IVAYLO YANKOV YANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ИВАН СТЕФАНОВ СТАМОВ
2015-04-08 11:58:00ИВАН СТЕФАНОВ СТАМОВ
IVAN STEFANOV STAMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
2014-12-08 17:48:07ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 Люлин-3 бул. Панчо Владигеров 46
2014-07-11 13:32:40ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Люлин-3 бул. Панчо Владигеров 46
2012-08-02 10:07:54ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
IVAYLO YANKOV YANKOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-08-02 10:07:54ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
IVAYLO YANKOV YANKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-08-02 10:07:54ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
GERGANA ANGELOVA DONCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
2012-08-02 10:07:54ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
IVAYLO YANKOV YANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
2010-11-24 10:22:43ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ
CHAVDAR SLAVCHEV PEYCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-24 10:22:43МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
MIGLENA DIMITROVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-11-24 10:22:43МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
MIGLENA DIMITROVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
2010-11-24 10:22:43ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
GERGANA ANGELOVA DONCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
2010-11-24 10:22:43ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
GERGANA ANGELOVA DONCHEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-09-03 16:49:00ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР СКАЙЛЕР 41
2010-09-03 16:49:00МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
MIGLENA DIMITROVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-03 16:49:00МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
MIGLENA DIMITROVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-09-03 16:49:00МАРИН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
MARIN IVANOV LAZAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
2010-09-03 16:49:00МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
MIGLENA DIMITROVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МАРИН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
2009-09-28 12:16:12ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София . ВРЪБНИЦА 1 509 Б
2009-09-28 12:16:12МАРИН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
MARIN IVANOV LAZAROV
БЪЛГАРИЯManager
2008-02-29 15:44:11ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС
INTERKOMERS GRUP PLYUS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-29 15:44:11ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ж.к. ЛЮЛИН 4 бл. 402 вх.Г ет.1 ап.1
2008-02-29 15:44:11ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД
INTERKOMERS GRUP PLYUS EOOD
SubjectOfActivity
BЬTPEШHO- И BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C ПЛOДOBE, ЗEЛEHЧУЦИ И ДPУГA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, БИTOBA TEXHИKA, XPAHИTEЛHИ CTOKИ И CУPOBИHИ, ABTOTPAHCПOPTHA, CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И ИМОТИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-02-29 15:44:11МАРИН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
MARIN IVANOV LAZAROV
Manager
2008-02-29 15:44:11МАРИН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
MARIN IVANOV LAZAROV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС INTERKOMERS GRUP PLYUS (ЕИК: 130832452)
Check other registries about the company ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС INTERKOMERS GRUP PLYUS (ID: 130832452)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More