Събития с лица свързани с компанията БиоЕвиБул (ЕИК: 130862417)
Events with persons connected to the company BioEviBul (ID: 130862417)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130862417)
Към 2020-01-29 11:43:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 11:43:08 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 36 010,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-17 14:55:40БиоЕвиБул
BioEviBul
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-11-17 14:55:40ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
PETAR KOSTADINOV VALKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-11-17 14:55:40СТЕФАН ИЛИЕВ ТОПУЗАКОВ
STEFAN ILIEV TOPUZAKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
2011-11-17 14:55:40ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
PETAR KOSTADINOV VALKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: СТЕФАН ИЛИЕВ ТОПУЗАКОВ
2011-11-17 14:55:40ЕВИПОЛ ИНГРАДИЕНТИ ООД
EVIPOL INGRADIENTI OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Sell to: ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
2011-11-17 14:55:40ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
PETAR KOSTADINOV VALKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Buy from: ЕВИПОЛ ИНГРАДИЕНТИ ООД
2008-06-06 10:54:43БиоЕвиБул
BioEviBul
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-06 10:54:43БиоЕвиБул ООД
BioEviBul OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПОЗИТАНО №165 ет.1 ап.4
2008-06-06 10:54:43БиоЕвиБул ООД
BioEviBul OOD
SubjectOfActivity
СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ, ИЗПИТВАНЕ И НАДЗОР НА ПРОДУКТИ, РАЗРАБОТВАНЕ, ОЦЕНКА И НАДЗОР НА СИСТЕМИ ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ И КАЧЕСТВО, УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ОПРЕДЕЛЕНИ СТАНДАРТИ ИЛИ ДРУГИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, ДИАГНОСТИКА И ОДИТ НА СИСТЕМИ ПО КАЧЕСТВО, ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ПОД ДОСТАВЧИЦИ И ПАРТНЬОРИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И РАЗРАБОТКИ, ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ, РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛНИ И НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИ, ИЗДАТЕЛСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГА ДЕЙНОСТ НАЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.
2008-06-06 10:54:43ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
PETAR KOSTADINOV VALKOV
Manager
2008-06-06 10:54:43ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
PETAR KOSTADINOV VALKOV
Partner
2008-06-06 10:54:43СТЕФАН ИЛИЕВ ТОПУЗАКОВ
STEFAN ILIEV TOPUZAKOV
Partner
2008-06-06 10:54:43ЕВИПОЛ ИНГРАДИЕНТИ ООД
EVIPOL INGRADIENTI OOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БиоЕвиБул BioEviBul (ЕИК: 130862417)
Check other registries about the company БиоЕвиБул BioEviBul (ID: 130862417)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More