Събития с лица свързани с компанията ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 130937439)
Events with persons connected to the company GLOBAL UEST GRUP BALGARIYA (ID: 130937439)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130937439)
Към 2020-02-18 15:50:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:50:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-03-24 12:02:01ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ
GLOBAL UEST GRUP BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-03-24 12:02:01„ГЛОБАЛ ИЗТОК ЗАПАД БЪЛГАРИЯ”АД
„GLOBAL IZTOK ZAPAD BALGARIYA”AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-03-24 12:02:01Иво Димитров Иванов
Ivo Dimitrov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: „ГЛОБАЛ ИЗТОК ЗАПАД БЪЛГАРИЯ”АД
2011-03-24 12:02:01„ГЛОБАЛ ИЗТОК ЗАПАД БЪЛГАРИЯ”АД
„GLOBAL IZTOK ZAPAD BALGARIYA”AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Иво Димитров Иванов
2011-03-24 12:02:01Румяна Николова Ивановa
Rumyana Nikolova Ivanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: „ГЛОБАЛ ИЗТОК ЗАПАД БЪЛГАРИЯ”АД
2011-03-24 12:02:01„ГЛОБАЛ ИЗТОК ЗАПАД БЪЛГАРИЯ”АД
„GLOBAL IZTOK ZAPAD BALGARIYA”AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Румяна Николова Ивановa
2010-12-09 16:11:43ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
Distraints
2010-12-09 14:41:58на съдружника ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
na sadruzhnika IVO DIMITROV IVANOV
Description406
2009-06-25 11:34:15ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД
GLOBAL UEST GRUP BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 65
2009-06-25 11:34:15ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД
GLOBAL UEST GRUP BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 65
2009-06-25 11:34:15ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVO DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-25 11:34:15ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVO DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-25 11:34:15РУМЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
RUMYANA NIKOLOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-25 11:34:15МИЛКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
MILKO DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
2009-06-25 11:34:15ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVO DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: МИЛКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
2009-06-25 11:34:15РУМЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
RUMYANA NIKOLOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
2009-06-25 11:34:15ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVO DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: РУМЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
2008-06-18 09:37:49ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ
GLOBAL UEST GRUP BALGARIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-18 09:37:49ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД
GLOBAL UEST GRUP BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 68
2008-06-18 09:37:49ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД
GLOBAL UEST GRUP BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ ОТ ДРУГИ ДРУЖЕСТВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВИДОВЕ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, ЧИИТО ИЗВЪРШВАНЕ НЕ ЕЗАБРАНЕНО СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2008-06-18 09:37:49РУМЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
RUMYANA NIKOLOVA IVANOVA
Manager
2008-06-18 09:37:49РУМЯНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
RUMYANA NIKOLOVA IVANOVA
Partner
2008-06-18 09:37:49МИЛКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
MILKO DIMITROV IVANOV
Partner
2008-06-18 09:37:49ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVO DIMITROV IVANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ GLOBAL UEST GRUP BALGARIYA (ЕИК: 130937439)
Check other registries about the company ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ GLOBAL UEST GRUP BALGARIYA (ID: 130937439)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More