Събития с лица свързани с компанията ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ (ЕИК: 130994949)
Events with persons connected to the company LENDMARK BALGARIYA EARPORT (ID: 130994949)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 130994949)
Към 2020-01-24 15:01:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 15:01:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-28 15:23:59КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
KOMISIYA ZA OTNEMANE NA NEZAKONNO PRIDOBITO IMUSHTESTVO
Distraint
2017-11-28 15:23:59ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
Distraints
2017-11-28 15:23:59ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ
LENDMARK HOLDING
БЪЛГАРИЯDescription406
2017-11-28 15:17:21КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
KOMISIYA ZA OTNEMANE NA NEZAKONNO PRIDOBITO IMUSHTESTVO
Distraint
2017-11-28 15:17:21ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
Distraints
2017-11-28 15:17:21ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ
LENDMARK HOLDING
БЪЛГАРИЯDescription406
2017-07-18 17:25:36УниКредит С.п.А., 00348170101
UniKredit S.p.A., 00348170101
AtPawnCreditor
2017-07-18 17:25:36ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
AtPawnCreditors
2017-07-07 12:09:02УниКредит С.п.А., 00348170101
UniKredit S.p.A., 00348170101
PledgeCreditor
2017-07-07 12:09:02ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
PledgeCreditors
2016-11-24 12:17:46ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Освободител 14
2016-11-24 12:17:46ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Шейново 7
2016-04-22 15:27:13Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
БЪЛГАРИЯManager
2014-04-09 11:10:52ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Шейново 7
2013-07-18 13:02:18УНИКРЕДИТ БАНК АУСТРИА АГ, FN 150714 p
UNIKREDIT BANK AUSTRIA AG, FN 150714 p
PledgeCreditors
2013-07-18 12:13:04„УниКредит Банк Аустриа” АГ FN 150714 p (предишна фирма „Банк Аустриа Кредитанщалт“ АГ)
„UniKredit Bank Austria” AG FN 150714 p (predishna firma „Bank Austria Kreditanshtalt“ AG)
AtPawnCreditors
2012-03-27 15:34:49ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Иван Вазов 30
2012-03-27 15:34:49ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
SubjectOfActivity
дейности, свързани с покупко-продажба, управление и маркетинг на недвижими имоти; строителство и финансиране на недвижими имоти; лизингови и консултантски услуги; търговско посредничество и представителство; комисионни и спедиционни услуги; сделки с интелектуална собственост; всякакви други дейности, които не са забранени от закона
2009-08-04 17:30:11МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-04 17:30:11РИЧАРД УИЛЯМ МАКДОНАЛД,
RICHARD UILYAM MAKDONALD,
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-04 11:45:28УНИКРЕДИТ БАНК АУСТРИА АГ
UNIKREDIT BANK AUSTRIA AG
PledgeCreditors
2009-08-04 10:15:46ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
LENDMARK HOLDING AD
Pledgors
2009-08-04 10:15:46БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛ АГ
BANK AUSTRIA KREDITANSHTAL AG
PledgeCreditors
2009-04-28 17:06:03ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ
LENDMARK HOLDING
SoleCapitalOwner
2008-09-09 11:03:36ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
DebtorOverSecureClaims
2008-09-09 11:03:36БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛТ
BANK AUSTRIA KREDITANSHTALT
AtPawnCreditors
2008-08-13 15:41:52БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
Pledgors
2008-08-13 15:41:52ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
SecuredClaimDebtors
2008-08-13 15:41:52БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛ АГ
BANK AUSTRIA KREDITANSHTAL AG
PledgeCreditors
2008-08-08 16:51:26ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2008-08-08 16:51:26Мартин Венков Воев
Martin Venkov Voev
Manager
2008-08-08 16:51:26БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
SoleCapitalOwner
2008-08-08 16:51:26Бриджкорп АД
Bridzhkorp AD
ShareTransfer
5000 Sell to: „Бета Проджектс АД
2008-08-08 16:51:26„Бета Проджектс АД
„Beta Prodzhekts AD
ShareTransfer
5000 Buy from: Бриджкорп АД
2008-08-08 16:51:26БЕТА ПРОДЖЕКТС
BETA PRODZHEKTS
SoleCapitalOwner
2008-03-24 15:45:26БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
SoleCapitalOwner
2008-03-24 15:45:26БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
ShareTransfer
5000 Buy from: ИМОБИЛЕН ПРОГРЕС МЕНИДЖМЪНТ С.А., ЛЮКСЕМБУРГ
2008-02-21 16:17:34ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ
LENDMARK BALGARIYA EARPORT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-21 16:17:34ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2008-02-21 16:17:34ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ ЕООД
LENDMARK BALGARIYA EARPORT EOOD
SubjectOfActivity
Менажиране и покупко-продажба на недвижими имоти, както и управлението им включително отдаване под наем, търговско представителство, посредничество, агентство, маркетингова, търговска и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2008-02-21 16:17:34ТАНЯ КОЛЕВА КОСЕВА-БОШОВА
TANYA KOLEVA KOSEVA-BOSHOVA
Manager
2008-02-21 16:17:34РИЧАРД УИЛЯМ МАКДОНАЛД
RICHARD UILYAM MAKDONALD
Manager
2008-02-21 16:17:34МАРТИН ПАУЛ ДЪДЛИ
MARTIN PAUL DADLI
Manager
2008-02-21 16:17:34Имобилен Прогрес Мениджмънт С.А., Люксембург
Imobilen Progres Menidzhmant S.A., Lyuksemburg
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ LENDMARK BALGARIYA EARPORT (ЕИК: 130994949)
Check other registries about the company ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ LENDMARK BALGARIYA EARPORT (ID: 130994949)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More