Събития с лица свързани с компанията БИЛИЗ (ЕИК: 131000316)
Events with persons connected to the company BILIZ (ID: 131000316)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131000316)
Към 2020-01-18 16:43:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 16:43:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-28 11:02:07Милена Василева Недева
Milena Vasileva Nedeva
БЪЛГАРИЯPartner
2017-06-28 11:02:07Севдалина Василева Недева
Sevdalina Vasileva Nedeva
БЪЛГАРИЯPartner
2008-11-03 10:02:31БИЛИЗ
BILIZ
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-11-03 10:02:31БИЛИЗ ООД
BILIZ OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1798 бул. Г.М.ДИМИТРОВ 36
2008-11-03 10:02:31БИЛИЗ ООД
BILIZ OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, НАЕМАНЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЛИЗИНГ НА СГРАДИ И ОБЕКТИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМА, ПРЕДСТАВИТЕЛСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2008-11-03 10:02:31ЖУЛИЕТА ЛАЗАРОВА ГРИГОРОВА
ZHULIETA LAZAROVA GRIGOROVA
Manager
2008-11-03 10:02:31ЖУЛИЕТА ЛАЗАРОВА ГРИГОРОВА
ZHULIETA LAZAROVA GRIGOROVA
Partner
2008-11-03 10:02:31ТЕОДОР ИВАНОВ ЗАХОВ
TEODOR IVANOV ZAHOV
Partner
2008-11-03 10:02:31ВАСИЛ НЕДЕВ СТОЯНОВ
VASIL NEDEV STOYANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БИЛИЗ BILIZ (ЕИК: 131000316)
Check other registries about the company БИЛИЗ BILIZ (ID: 131000316)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More