Събития с лица свързани с компанията ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) (ЕИК: 131045382)
Events with persons connected to the company PREDPRIYATIE ZA UPRAVLENIE NA DEYNOSTITE PO OPAZVANE NA OKOLNATA SREDA (PUDOOS) (ID: 131045382)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131045382)
Към 2020-01-18 17:33:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 17:33:07 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 20 обществени поръчки за 2 908 759,56 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-23 16:59:47МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА ГАБРАШКОВА
MIHAELA YORDANOVA GABRASHKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2018-05-23 16:59:47МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА ГАБРАШКОВА
MIHAELA YORDANOVA GABRASHKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-04-02 12:59:40ВАЛЕРИ СЕРАФИМОВ СЕРАФИМОВ
VALERI SERAFIMOV SERAFIMOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2018-02-20 12:15:22СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЧАЙКОВ
STEFAN GEORGIEV CHAYKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-06-09 17:04:32НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
NIKOLAY PETROV KANCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-06-09 17:04:32КАМЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА РАДЕВА
KAMELIYA LYUBOMIROVA RADEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-05-12 15:28:15РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
RENETA GEORGIEVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-05-12 15:28:15РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
RENETA GEORGIEVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-05-12 15:28:15НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
NENO NENOV DIMOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-03-17 15:38:45КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ
KRASIMIR VASILEV ZHIVKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-03-17 15:38:45ЕЛИЦА ЛЮБОМИРОВА ПЕШЕВА
ELITSA LYUBOMIROVA PESHEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-03-17 15:38:45ТЕОДОР ИВАНОВ ПАНЕВ
TEODOR IVANOV PANEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-02-06 15:54:49МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА ГАБРАШКОВА
MIHAELA YORDANOVA GABRASHKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-02-06 15:54:49ИРИНА СТОЙКОВА КОСТОВА
IRINA STOYKOVA KOSTOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2017-02-06 15:54:49МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА ГАБРАШКОВА
MIHAELA YORDANOVA GABRASHKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-05-26 15:23:04РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
RENETA GEORGIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2016-05-26 15:23:04ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
GEORGI IVANOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-05-26 15:23:04ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
IVELINA VESELINOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-05-26 15:23:04ВАНЯ ЛЕФТЕРОВА ГРИГОРОВА
VANYA LEFTEROVA GRIGOROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-05-26 15:23:04БЕАТА ХРИСТОВА ПАПАЗОВА
BEATA HRISTOVA PAPAZOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-05-26 15:23:04АТАНАСКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ATANASKA DIMITROVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-05-26 15:23:04ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
PAVEL ANDREEV GUDZHEROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-05-26 15:23:04РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
RENETA GEORGIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-05-17 16:39:09БЕАТА ХРИСТОВА ПАПАЗОВА
BEATA HRISTOVA PAPAZOVA
БЪЛГАРИЯManager
2016-05-17 16:39:09ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
PAVEL ANDREEV GUDZHEROV
БЪЛГАРИЯManager
2016-05-17 16:39:09АТАНАСКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ATANASKA DIMITROVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-08-06 17:34:18ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) ТПП
PREDPRIYATIE ZA UPRAVLENIE NA DEYNOSTITE PO OPAZVANE NA OKOLNATA SREDA (PUDOOS) TPP
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Уилям Гладстон 67
2015-08-06 17:34:18РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
RENETA GEORGIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-08-06 17:34:18РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
RENETA GEORGIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2015-02-10 16:45:45ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
GEORGI IVANOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2015-02-10 16:45:45ИЛИЯНА ПЕТКОВА ПАВЛОВА
ILIYANA PETKOVA PAVLOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-11-24 15:54:33ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
IVELINA VESELINOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-11-24 15:54:33КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ
KRASIMIR VASILEV ZHIVKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-09-09 12:07:37РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
RENETA GEORGIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2014-09-09 12:07:37СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
SVETLANA GEORGIEVA ZHEKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-09-09 12:07:37РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
RENETA GEORGIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-09-09 12:07:37ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
VLADIMIR DIMITROV DONCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-07-24 14:31:38МАРИЯ БЛАГОЕВА ЛАЗАРОВА
MARIYA BLAGOEVA LAZAROVA
БЪЛГАРИЯManager
2014-07-24 14:31:38МАРИЯ БЛАГОЕВА ЛАЗАРОВА
MARIYA BLAGOEVA LAZAROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-06-24 10:50:53СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
STANISLAV DIMITROV ANASTASOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-09-05 15:18:03ДОБРИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
DOBRIN STEFANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-09-05 15:18:03СЪРНЕЛА БОРИСЛАВОВА МИТЕВА-ВИСОЦКА
SARNELA BORISLAVOVA MITEVA-VISOTSKA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-07-09 14:52:25ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
CHAVDAR GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-06-17 13:34:30ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
ISKRA DIMITROVA MIHAYLOVA-KOPAROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2013-03-27 11:31:23ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
YULIYAN GEORGIEV POPOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2012-05-14 16:35:17ДИМИТРАНКА ЗАМФИРОВА КАМЕНОВА
DIMITRANKA ZAMFIROVA KAMENOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-02-09 11:19:14ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ КИРОВ
PETAR NEDELCHEV KIROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-05-14 11:09:23СВЕТОСЛАВКА БЛАГОМИР БОТЕВА
SVETOSLAVKA BLAGOMIR BOTEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-04-15 11:19:41ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ЯНКОВА
YULIYANA DONCHEVA YANKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-01-18 14:18:31ГАЛИНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
GALINA SIMEONOVA SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-01-18 14:18:31ГАЛИНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
GALINA SIMEONOVA SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2010-01-18 14:18:31ВАНЯ ЛЕФТЕРОВА ГРИГОРОВА
VANYA LEFTEROVA GRIGOROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-10-29 15:13:50ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)
PREDPRIYATIE ZA UPRAVLENIE NA DEYNOSTITE PO OPAZVANE NA OKOLNATA SREDA (PUDOOS)
LegalForm
Търговец, публично предприятие
2009-10-29 15:13:50ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) ТПП
PREDPRIYATIE ZA UPRAVLENIE NA DEYNOSTITE PO OPAZVANE NA OKOLNATA SREDA (PUDOOS) TPP
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.МАРИЯ ЛУИЗА 22
2009-10-29 15:13:50НОНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
NONA IVANOVA KARADZHOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-10-29 15:13:50ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА
EVDOKIYA IVANOVA MANEVA-BABULKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-10-29 15:13:50ЕВГЕНИЙ ЯКИМОВ ИВАНОВ
EVGENIY YAKIMOV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-03-17 10:28:47ДИМИТЪР ВИТАНОВ БРАНКОВ
DIMITAR VITANOV BRANKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-03-13 12:03:58ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)
PREDPRIYATIE ZA UPRAVLENIE NA DEYNOSTITE PO OPAZVANE NA OKOLNATA SREDA (PUDOOS)
LegalForm
Държавно предприятие
2009-03-13 12:03:58ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) ТППД
PREDPRIYATIE ZA UPRAVLENIE NA DEYNOSTITE PO OPAZVANE NA OKOLNATA SREDA (PUDOOS) TPPD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. УИЛЯМ ГЛАДСТОН 67
2009-03-13 12:03:58ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) ТППД
PREDPRIYATIE ZA UPRAVLENIE NA DEYNOSTITE PO OPAZVANE NA OKOLNATA SREDA (PUDOOS) TPPD
SubjectOfActivity
ПУДООС реализира: екологични проекти и дейности за изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда, инвестиционни екологични проекти; осъществяване на неинвестиционни проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда; научни разработки и изследвания с приложен характер, възложени от Министерството на околната среда и водите; заплащане на услуги от научен и технически характер, експертизи, проучвания и екологични оценки, възложени от Министерството на околната среда и водите; развитие и поддържане на националната система за мониторинг на околната среда и водите; застраховане на стационарна и подвижна техника, дейности, свързани с набиране на проби, мониторинг и контрол; провеждане и участие в конференции, симпозиуми, работни семинари, изложби, конкурси и други форми с екологична насоченост; образователна и информационна дейност и други дейности, които осигуряват и допълват основния предмет на дейност.
2009-03-13 12:03:58ЕМИЛИЯ ГАВРАИЛОВА СТОЯНОВА
EMILIYA GAVRAILOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-13 12:03:58ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-03-13 12:03:58ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
CHAVDAR GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-03-13 12:03:58БОЖИДАР СИМЕОНОВ ПЕТКОВ
BOZHIDAR SIMEONOV PETKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-03-13 12:03:58ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВЕРГИЕВ
DIMITAR STOYANOV VERGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-03-13 12:03:58НИКОЛАЙ БОРИСОВ ИВАНОВ
NIKOLAY BORISOV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-03-13 12:03:58ЕМИЛИЯ ГАВРАИЛОВА СТОЯНОВА
EMILIYA GAVRAILOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-03-13 12:03:58ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ
VLADIMIR KRASTEV MOSKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-03-13 12:03:58МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTERSTVO NA OKOLNATA SREDA I VODITE
Owner

Проверки в други регистри за фирмата ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) PREDPRIYATIE ZA UPRAVLENIE NA DEYNOSTITE PO OPAZVANE NA OKOLNATA SREDA (PUDOOS) (ЕИК: 131045382)
Check other registries about the company ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) PREDPRIYATIE ZA UPRAVLENIE NA DEYNOSTITE PO OPAZVANE NA OKOLNATA SREDA (PUDOOS) (ID: 131045382)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More