Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БМ ЛИЗИНГ (ЕИК: 131072664)
Events with persons connected to the company BM LIZING (ID: 131072664)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131072664)
Към 2019-12-12 00:13:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 00:13:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-07 14:28:55КАЛИН МИТКОВ МИТЕВ
KALIN MITKOV MITEV
BranchManager
2017-09-07 14:28:55БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2017-09-07 14:28:55КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
KIRIL VALENTINOV GEORGIEV
BranchManager
2017-09-07 14:20:16КАЛИН МИТКОВ МИТЕВ
KALIN MITKOV MITEV
BranchManager
2017-09-07 14:20:16БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2017-09-07 14:20:16КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
KIRIL VALENTINOV GEORGIEV
BranchManager
2017-09-07 14:13:27КАЛИН МИТКОВ МИТЕВ
KALIN MITKOV MITEV
BranchManager
2017-09-07 14:13:27БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2017-09-07 14:13:27КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
KIRIL VALENTINOV GEORGIEV
BranchManager
2017-09-07 14:05:30КАЛИН МИТКОВ МИТЕВ
KALIN MITKOV MITEV
BranchManager
2017-09-07 14:05:30БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2017-09-07 14:05:30КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
KIRIL VALENTINOV GEORGIEV
BranchManager
2017-09-07 13:56:57КАЛИН МИТКО МИТЕВ
KALIN MITKO MITEV
BranchManager
2017-09-07 13:56:57БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2017-09-07 13:56:57КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
KIRIL VALENTINOV GEORGIEV
BranchManager
2017-09-07 13:47:55КАЛИН МИТКОВ МИТЕВ
KALIN MITKOV MITEV
BranchManager
2017-09-07 13:47:55БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2017-09-07 13:47:55КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
KIRIL VALENTINOV GEORGIEV
BranchManager
2017-08-31 17:26:55БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. Тодор Александров 109-115
2017-05-03 15:24:52Калин Митков Митев
Kalin Mitkov Mitev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-05-03 15:24:52Кирил Валентинов Георгиев
Kiril Valentinov Georgiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-05-03 15:24:52Георги Ванюшев Лилянов
Georgi Vanyushev Lilyanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-05-03 15:24:52Димитър Илиев Жилев
Dimitar Iliev ZHilev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-05-03 15:24:52Георги Ванюшев Лилянов
Georgi Vanyushev Lilyanov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-05-03 15:24:52Боян Трифонов Минков
Boyan Trifonov Minkov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-05-03 15:24:52Кирил Валентинов Георгиев
Kiril Valentinov Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-05-03 15:24:52Калин Митков Митев
Kalin Mitkov Mitev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-10-13 19:19:50БМ ЛИЗИНГ
BM LIZING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2016-10-13 19:19:50Калин Митков Митев
Kalin Mitkov Mitev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-10-13 19:19:50Димитър Илиев Жилев
Dimitar Iliev ZHilev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-10-13 19:19:50Боян Трифонов Минков
Boyan Trifonov Minkov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-10-13 19:19:50УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
UEB FINANS HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-09-28 14:24:41БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
SubjectOfActivity
Финансов лизинг, предоставяне на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства
2014-05-23 11:47:13КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
KALINA SLAVOVA IVANOVA
BranchManagers
2014-05-23 11:22:43КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
KALINA SLAVOVA IVANOVA
BranchManagers
2014-05-23 11:16:38КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
KALINA SLAVOVA IVANOVA
BranchManagers
2014-05-23 11:03:55КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
KALINA SLAVOVA IVANOVA
BranchManagers
2014-05-23 10:59:57КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
KALINA SLAVOVA IVANOVA
BranchManagers
2014-05-23 10:47:02Веселка Ангелова Петрова
Veselka Angelova Petrova
BranchManagers
2014-05-19 08:56:18Георги Ванюшев Лилянов
Georgi Vanyushev Lilyanov
BranchManager
2014-05-19 08:56:18БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2014-05-19 08:48:17ГЕОРГИ ВАНЮШЕВ ЛИЛЯНОВ
GEORGI VANYUSHEV LILYANOV
BranchManager
2014-05-19 08:48:17БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2014-05-19 08:36:34ГЕОРГИ ВАНЮШЕВ ЛИЛЯНОВ
GEORGI VANYUSHEV LILYANOV
BranchManager
2014-05-19 08:36:34БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2014-05-19 08:27:42Георги Ванюшев Лилянов
Georgi Vanyushev Lilyanov
BranchManager
2014-05-19 08:27:42БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2014-05-19 08:03:55Георги Ванюшев Лилянов
Georgi Vanyushev Lilyanov
BranchManager
2014-05-19 08:03:55БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2014-05-19 07:41:53Георги Ванюшев Лилянов
Georgi Vanyushev Lilyanov
BranchManager
2014-05-19 07:41:53БМ ЛИЗИНГ ЕАД
BM LIZING EAD
BranchManagers
2014-05-11 12:24:37Георги Ванюшев Лилянов
Georgi Vanyushev Lilyanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-11 12:24:37Георги Ванюшев Лилянов
Georgi Vanyushev Lilyanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-11 12:24:37Александер Викторов Грилихес
Aleksander Viktorov Grilihes
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-06-27 11:45:08БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ, ВЕЩИ, ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ПРОМИШЛЕНО И ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧРЕЗ ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА ИЛИ ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, КАКТО И СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ НА ЛИЗИНГ ( ФИНАНСОВ И ОПЕРАТИВЕН ), ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ; ВСИЧКИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЛИЗИНГ; ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ СЪС СТОКИ И ОБОРУДВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЛИЗИНГ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ФРАНЧАЙЗИНГ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ И БИТОВИ СТОКИ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ, СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2012-06-27 11:45:08Александър Илиев Цачев
Aleksandar Iliev TSachev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-03-05 18:05:24АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2012-03-05 18:02:35ГРИЛИХЕС АЛЕКСАНДЕР
GRILIHES ALEKSANDER
BranchManagers
2012-03-05 17:59:25АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2012-03-05 17:54:21ГРИЛИХЕС АЛЕКСАНДЕР
GRILIHES ALEKSANDER
BranchManagers
2012-03-05 14:43:44АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2012-03-05 14:18:45КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
KALINA SLAVOVA IVANOVA
BranchManagers
2012-03-01 11:36:17БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-01 11:30:28БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-01 11:23:43БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-01 10:36:16БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-01 10:08:28БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-01 10:01:55БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-02-24 14:18:16БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШИПКА 36
2012-02-24 14:18:16Веселка Ангелова Петрова
Veselka Angelova Petrova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-02-24 14:18:16Веселка Ангелова Петрова
Veselka Angelova Petrova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-02-17 15:18:32ТОМАС МАЙКЪЛ ХИГИНС
TOMAS MAYKAL HIGINS
САЩSupervisor
2012-02-17 15:18:32АДРИАНА ЙОАНА КАМПЕАНУ
ADRIANA YOANA KAMPEANU
РУМЪНИЯSupervisor
2012-02-17 15:18:32ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА
IVONA BOGDANOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-07-19 13:30:48ГРИЛИХЕС АЛЕКСАНДЕР
GRILIHES ALEKSANDER
BranchManagers
2010-07-19 13:15:44КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
KALINA SLAVOVA IVANOVA
BranchManagers
2010-07-19 12:27:45КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
KALINA SLAVOVA IVANOVA
BranchManagers
2010-07-19 12:13:57АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2010-07-19 11:49:14БИСТРА ДОБРИНОВА КИРОВА-КОЛЕВА
BISTRA DOBRINOVA KIROVA-KOLEVA
BranchManagers
2010-07-19 11:19:24БИСТРА ДОБРИНОВА КИРОВА-КОЛЕВА
BISTRA DOBRINOVA KIROVA-KOLEVA
BranchManagers
2010-07-09 12:14:53КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
KALINA SLAVOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-09 12:14:53ГРИЛИХЕС АЛЕКСАНДЕР
GRILIHES ALEKSANDER
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-09 12:14:53БИСТРА ДОБРИНОВА КИРОВА - КОЛЕВА
BISTRA DOBRINOVA KIROVA - KOLEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-09 12:14:53КАЛИНА СЛАВОВА ИВАНОВА
KALINA SLAVOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-27 17:08:28АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2009-10-27 17:00:18АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2009-10-27 16:54:00АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2009-10-27 16:23:33АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2009-10-27 15:48:26АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2009-10-27 14:59:47АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2009-10-21 09:39:07ТАНЯ КОСТАДИНОВА ПАШАЛИЙСКА
TANYA KOSTADINOVA PASHALIYSKA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-21 09:39:07ТАНЯ КОСТАДИНОВА ПАШАЛИЙСКА
TANYA KOSTADINOVA PASHALIYSKA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-09-09 14:51:17БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ, ВЕЩИ, ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ПРОМИШЛЕНО И ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧРЕЗ ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА ИЛИ ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, КАКТО И СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ НА ЛИЗИНГ ( ФИНАНСОВ И ОПЕРАТИВЕН ), ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ; ВСИЧКИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЛИЗИНГ; ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ СЪС СТОКИ И ОБОРУДВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЛИЗИНГ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ФРАНЧАЙЗИНГ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ И БИТОВИ СТОКИ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ, СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2009-05-29 11:23:01МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2009-05-29 11:06:07МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2009-05-29 10:38:14МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2009-05-29 10:20:48АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BranchManagers
2009-05-29 09:50:31МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2009-05-28 15:29:27МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2009-05-19 16:02:14БИСТРА ДОБРИНОВА КИРОВА - КОЛЕВА
BISTRA DOBRINOVA KIROVA - KOLEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-19 16:02:14АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
Representative
2009-05-19 16:02:14МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-19 16:02:14БИСТРА ДОБРИНОВА КИРОВА - КОЛЕВА
BISTRA DOBRINOVA KIROVA - KOLEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-05-19 16:02:14АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС
ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES
BoardManager2
2009-05-19 16:02:14МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-05-19 16:02:14ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА
IVONA BOGDANOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-05-19 16:02:14АДРИАНА ЙОАНА КАМПЕАНУ
ADRIANA YOANA KAMPEANU
РУМЪНИЯSupervisor
2009-05-19 16:02:14ТОМАС МАЙКЪЛ ХИГИНС
TOMAS MAYKAL HIGINS
САЩSupervisor
2009-02-13 10:10:01МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2009-02-11 11:48:19БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-29 10:01:45МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ , АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС , ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА
MARIY NIKOLAEV KOSEV , ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES , IVONA BOGDANOVA PETROVA
BranchManagers
2008-10-29 07:46:55БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-09-26 12:42:55ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА , АЛЕКСАНДЕР ГРИЛИХЕС , МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
IVONA BOGDANOVA PETROVA , ALEKSANDER GRILIHES , MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2008-09-26 12:27:01ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА , АЛЕКСАНДЕР ГРИЛИХЕС , МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
IVONA BOGDANOVA PETROVA , ALEKSANDER GRILIHES , MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2008-09-26 11:44:02МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2008-09-26 11:44:02ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА , АЛЕКСАНДЕР ГРИЛИХЕС , МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
IVONA BOGDANOVA PETROVA , ALEKSANDER GRILIHES , MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2008-09-26 11:24:11ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА , АЛЕКСАНДЕР ВИКТОРОВ ГРИЛИХЕС ,МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
IVONA BOGDANOVA PETROVA , ALEKSANDER VIKTOROV GRILIHES ,MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2008-05-14 13:13:42БИСТРА ДОБРИНОВА КИРОВА ; ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА ; АЛЕКСАНДЕР ГРИЛИХЕС ; МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
BISTRA DOBRINOVA KIROVA ; IVONA BOGDANOVA PETROVA ; ALEKSANDER GRILIHES ; MARIY NIKOLAEV KOSEV
BranchManagers
2008-04-16 18:12:01БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-01-25 15:55:43МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ , Аелсандър Грилихес , Бистра Добринова Кирилова , Ивона Богданова Петрова
MARIY NIKOLAEV KOSEV , Aelsandar Grilihes , Bistra Dobrinova Kirilova , Ivona Bogdanova Petrova
BranchManagers
2008-01-25 15:55:43Марий Николаев Косев , Александър Грилихес , Бистра Добринова Кирова , Ивона Богданова Петрова
Mariy Nikolaev Kosev , Aleksandar Grilihes , Bistra Dobrinova Kirova , Ivona Bogdanova Petrova
BranchManagers
2008-01-18 11:54:55БМ ЛИЗИНГ
BM LIZING
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-18 11:54:55БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШИПКА 36
2008-01-18 11:54:55БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
SubjectOfActivity
Придобиване на стоки, вещи, транспортни средства, промишлено и търговско оборудване и недвижими имоти чрез договори за покупко-продажба или лизингови сделки, както и стоеж и обзавеждане на недвижими имоти, с цел отдаване на лизинг /финансов и оперативен/, под наем и управление, всички обслужващи дейности, свързани с изпълнението на договорите за лизинг, всички видове сделки със стоки и оборудване, предмет на дпговорите за лизинг, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, франчайзинг, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, консултантска дейност, външна и вътрешна търговия, производство на промишлени, битови, селскостопански и хранителни стоки, рекламна дейност, строителство, транспортна и спедиторска дейност предоставяне на заеми и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на Р.България.
2008-01-18 11:54:55ГРИЛИХЕС АЛЕКСАНДЕР
GRILIHES ALEKSANDER
Representative
2008-01-18 11:54:55МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
Representative
2008-01-18 11:54:55ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА
IVONA BOGDANOVA PETROVA
Representative
2008-01-18 11:54:55Бистра Добринова Кирова
Bistra Dobrinova Kirova
Representative
2008-01-18 11:54:55бистра Добринова Кирова
bistra Dobrinova Kirova
BoardManager2
2008-01-18 11:54:55ГРИЛИХЕС АЛЕКСАНДЕР
GRILIHES ALEKSANDER
BoardManager2
2008-01-18 11:54:55МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
BoardManager2
2008-01-18 11:54:55ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА
IVONA BOGDANOVA PETROVA
BoardManager2
2008-01-18 11:54:55Некулай Кристинел Санду
Nekulay Kristinel Sandu
Supervisor
2008-01-18 11:54:55Томас Майкъл Хигинс
Tomas Maykal Higins
Supervisor
2008-01-18 11:54:55РУМЕН ЯНКОВ НИКОЛОВ
RUMEN YANKOV NIKOLOV
Supervisor
2008-01-18 11:54:55БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-01-18 11:54:55БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-01-18 11:54:55БМ ЛИЗИНГ АД
BM LIZING AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата БМ ЛИЗИНГ BM LIZING (ЕИК: 131072664)
Check other registries about the company БМ ЛИЗИНГ BM LIZING (ID: 131072664)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate