Събития с лица свързани с компанията МЕДИНЕКС (ЕИК: 131085964)
Events with persons connected to the company MEDINEKS (ID: 131085964)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131085964)
Към 2020-01-20 03:55:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 03:55:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-09-03 10:21:34МЕДИНЕКС
MEDINEKS
TransformingCompany
2013-09-03 10:21:34МЕДИНЕКС
MEDINEKS
Successor703
2011-03-19 15:15:05МЕДИНЕКС
MEDINEKS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2011-03-19 15:15:05МЕДИНЕКС ЕАД
MEDINEKS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Кораб планина 55
2011-03-19 15:15:05ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-19 15:15:05ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-19 15:15:05АДРИАНА ВЛАДИМИРОВА ЧЕРНЕВА
ADRIANA VLADIMIROVA CHERNEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-19 15:15:05РОЗАЛИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
ROZALINA VASILEVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-19 15:15:05ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-11-28 13:06:51МЕДИНЕКС
MEDINEKS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-11-28 13:06:51МЕДИНЕКС АД
MEDINEKS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, ул. ДОСТОЕВСКИ 6
2008-11-28 13:06:51МЕДИНЕКС АД
MEDINEKS AD
SubjectOfActivity
ДОСТАВКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА РАБОТНА СРЕДА, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, КАКТО И ВСЯКА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-11-28 13:06:51ДЕЯНА ПЕТРОВА КОЛЕВА
DEYANA PETROVA KOLEVA
Representative
2008-11-28 13:06:51ДЕЯНА ПЕТРОВА КОЛЕВА
DEYANA PETROVA KOLEVA
Director
2008-11-28 13:06:51СВЕТЛА БОЖКОВА БОБЕВА
SVETLA BOZHKOVA BOBEVA
Director
2008-11-28 13:06:51КАМЕН МИТЕВ МАНЕВ
KAMEN MITEV MANEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата МЕДИНЕКС MEDINEKS (ЕИК: 131085964)
Check other registries about the company МЕДИНЕКС MEDINEKS (ID: 131085964)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More