Събития с лица свързани с компанията ФИНКО I (ЕИК: 131086781)
Events with persons connected to the company FINKO I (ID: 131086781)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131086781)
Към 2020-01-26 11:12:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:12:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-03-16 15:44:34ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ
VENTSESLAV HRISTOV PEEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-16 15:44:34ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ
VENTSESLAV HRISTOV PEEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-16 15:44:34ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
HRISTO GEORGIEV RANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Sell to: ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ
2011-03-16 15:44:34ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ
VENTSESLAV HRISTOV PEEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Buy from: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
2011-03-16 14:19:49ФИНКО I
FINKO I
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-03-16 14:19:49ФИНКО I ООД
FINKO I OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул.ЗАХАРИ ХАДЖИГЮРОВ 20
2011-03-16 14:19:49ФИНКО I ООД
FINKO I OOD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ НА БИТА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2011-03-16 14:19:49ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
HRISTO GEORGIEV RANGELOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-16 14:19:49БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ДИОНИСИЕВ
BORISLAV HRISTOV DIONISIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-16 14:19:49ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ
VENTSESLAV HRISTOV PEEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-16 14:19:49ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
HRISTO GEORGIEV RANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ФИНКО I FINKO I (ЕИК: 131086781)
Check other registries about the company ФИНКО I FINKO I (ID: 131086781)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More