Събития с лица свързани с компанията ВАРТА 1 (ЕИК: 131087004)
Events with persons connected to the company VARTA 1 (ID: 131087004)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131087004)
Към 2020-01-23 02:42:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:42:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-23 15:35:48ВАРТА 1 ЕООД
VARTA 1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Цар Борис III 126
2017-01-26 15:59:07ВАРТА 1 ЕООД
VARTA 1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИСКЪР 14
2015-04-24 17:09:40Симеон Иванов Кирилов
Simeon Ivanov Kirilov
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-24 17:09:40Симеон Иванов Кирилов
Simeon Ivanov Kirilov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-04-24 17:09:40Симеон Иванов Кирилов
Simeon Ivanov Kirilov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Синистро Трейд Лимитид
2012-12-21 15:56:44Синистро Трейд Лимитид
Sinistro Treyd Limitid
КИПЪРSoleCapitalOwner
2012-12-21 15:56:44Александър Александров Костадинов
Aleksandar Aleksandrov Kostadinov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Синистро Трейд Лимитид
2009-06-08 10:50:31ВАРТА 1
VARTA 1
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-06-08 10:50:31ВАРТА 1 ЕООД
VARTA 1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ТОЛСТОЙ 43 1
2009-06-08 10:50:31ВАРТА 1 ЕООД
VARTA 1 EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, АГЕНТСКА, КОМИСИОНЕРСКА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО ОТ ЗАКОНА.
2009-06-08 10:50:31АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КОСТАДИНОВ
ALEKSANDAR ALEKSANDROV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-08 10:50:31АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КОСТАДИНОВ
ALEKSANDAR ALEKSANDROV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВАРТА 1 VARTA 1 (ЕИК: 131087004)
Check other registries about the company ВАРТА 1 VARTA 1 (ID: 131087004)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More