Събития с лица свързани с компанията БОРОТУР (ЕИК: 131096882)
Events with persons connected to the company BOROTUR (ID: 131096882)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131096882)
Към 2020-01-23 05:12:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:12:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-06-22 17:19:21БОРОТУР
BOROTUR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-06-22 17:19:21БОРОТУР ООД
BOROTUR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Говедарци 2020 ВИЛНО СЕЛИЩЕ ГОРСКИ КЪТ
2009-06-22 17:19:21БОРОТУР ООД
BOROTUR OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София МИЛА РОДИНА 17
2009-06-22 17:19:21БОРОТУР ООД
BOROTUR OOD
SubjectOfActivity
BЪTPEШHО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО,СТРОИТЕЛСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА,НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2009-06-22 17:19:21ГЕОРГИ РАЙЧОВ БОЖКОВ
GEORGI RAYCHOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-22 17:19:21ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
HRISTO GEORGIEV RANGELOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-22 17:19:21ГЕОРГИ РАЙЧОВ БОЖКОВ
GEORGI RAYCHOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-22 17:19:21ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
HRISTO GEORGIEV RANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата БОРОТУР BOROTUR (ЕИК: 131096882)
Check other registries about the company БОРОТУР BOROTUR (ID: 131096882)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More