Събития с лица свързани с компанията АСТЕОС (ЕИК: 131105242)
Events with persons connected to the company ASTEOS (ID: 131105242)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131105242)
Към 2020-01-23 01:17:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:17:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-18 13:35:22АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД 47А
2017-03-23 15:21:46АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ТРАКИЯ 15
2017-03-23 15:21:46АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.
2013-07-04 16:41:48АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ТРАКИЯ 15
2012-02-16 16:44:23АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София УЛ. ГОРСКИ ПЪТНИК 45
2010-01-15 09:12:09ИНА ИВАНОВА АГАФОНОВА
INA IVANOVA AGAFONOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-01-15 09:12:09ИНА ИВАНОВА АГАФОНОВА
INA IVANOVA AGAFONOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-01-15 09:12:09ДЕСИСЛАВА СВЕТЛОЗАРОВА ЦВЕТАНОВА
DESISLAVA SVETLOZAROVA TSVETANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИНА ИВАНОВА АГАФОНОВА
2010-01-15 09:12:09ИНА ИВАНОВА АГАФОНОВА
INA IVANOVA AGAFONOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ДЕСИСЛАВА СВЕТЛОЗАРОВА ЦВЕТАНОВА
2009-04-28 15:49:29ДЕСИСЛАВА СВЕТЛОЗАРОВА ЦВЕТАНОВА
DESISLAVA SVETLOZAROVA TSVETANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-28 15:49:29ДЕСИСЛАВА СВЕТЛОЗАРОВА ЦВЕТАНОВА
DESISLAVA SVETLOZAROVA TSVETANOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-04-28 15:49:29ХОТ ТВ ЕАД
HOT TV EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ДЕСИСЛАВА СВЕТЛОЗАРОВА ЦВЕТАНОВА
2009-04-28 15:49:29ДЕСИСЛАВА СВЕТЛОЗАРОВА ЦВЕТАНОВА
DESISLAVA SVETLOZAROVA TSVETANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ХОТ ТВ ЕАД
2009-01-20 16:38:47АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ИЗГРЕВ 170-TA 26
2009-01-20 16:38:47АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
SubjectOfActivity
ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СЕЛСКИ И ЛОВЕН ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2009-01-20 16:38:47БОРИС РУМЕНОВ БАЛАБАНОВ
BORIS RUMENOV BALABANOV
Manager
2009-01-20 16:38:47ХОТ ТВ АД
HOT TV AD
SoleCapitalOwner
2009-01-20 16:38:47ТВ 2 ЕООД
TV 2 EOOD
ShareTransfer
5000 Sell to: ХОТ ТВ АД
2009-01-20 16:38:47ХОТ ТВ АД
HOT TV AD
ShareTransfer
5000 Buy from: ТВ 2 ЕООД
2008-12-19 13:28:53АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 р-н Лозенец, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 47
2008-10-30 10:39:48АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
SubjectOfActivity
ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МЕДИЙНА ДЕЙНОСТ /ПЕРИОДИКА , РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ/, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ , ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-10-21 10:54:56АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Оборище 10
2008-10-21 10:54:56КАРЕН МЕРИ ХАРИСЪН
KAREN MERI HARISAN
Manager
2008-10-21 10:54:56ОГНЯН ДИМИТРОВ ДИМОВ
OGNYAN DIMITROV DIMOV
Manager
2008-10-21 10:54:56ТВ 2 ЕООД
TV 2 EOOD
SoleCapitalOwner
2008-10-21 10:54:56ФОНДАЦИЯ АСТЕЯ
FONDATSIYA ASTEYA
ShareTransfer
5000 Sell to: ТВ 2 ЕООД
2008-10-21 10:54:56ТВ 2 ЕООД
TV 2 EOOD
ShareTransfer
5000 Buy from: ФОНДАЦИЯ АСТЕЯ
2008-08-08 18:43:01АСТЕОС
ASTEOS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-08-08 18:43:01АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ИЗГРЕВ ул. 170-та 26
2008-08-08 18:43:01АСТЕОС ЕООД
ASTEOS EOOD
SubjectOfActivity
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, СЕЛСКИ И ЛОВЕН ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАУЧНО- ТЕОРЕТИЧНАТИ И ПРИЛОЖНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, МЕДИЙНА ДЕЙНОСТ/ПЕРИОДИКА, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ/, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2008-08-08 18:43:01ИВАН МАНОЛОВ КОЛЕВ
IVAN MANOLOV KOLEV
Manager
2008-08-08 18:43:01ФОНДАЦИЯ АСТЕЯ
FONDATSIYA ASTEYA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АСТЕОС ASTEOS (ЕИК: 131105242)
Check other registries about the company АСТЕОС ASTEOS (ID: 131105242)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More