Събития с лица свързани с компанията ВЕСТИТЕЛ БГ (ЕИК: 131128134)
Events with persons connected to the company VESTITEL BG (ID: 131128134)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131128134)
Към 2020-01-29 18:40:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:40:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-18 19:17:45Валентин Стефанов Величков
Valentin Stefanov Velichkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-18 19:17:45Валентин Стефанов Величков
Valentin Stefanov Velichkov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-18 19:17:45Михаил Владимиров Захманов
Mihail Vladimirov Zahmanov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-18 19:17:45Георги Дончев
Georgi Donchev
ПОЛШАDirector
2016-08-24 14:30:24ВЕСТИТЕЛ БГ АД
VESTITEL BG AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ФИЛИП КУТЕВ 5
2013-07-09 13:33:34БОЖИДАР ИВАНОВ ИГНАТОВ
BOZHIDAR IVANOV IGNATOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-09 13:33:34РЕСАЛОГА ЛИМИТИД
RESALOGA LIMITID
КИПЪРRepresentative
2013-07-09 13:33:34Евангелос Харалампос
Evangelos Haralampos
ГЪРЦИЯRepresentative
2013-07-09 13:33:34ИЛИЯН ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ILIYAN PETROV ILIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-09 13:33:34РЕСАЛОГА ЛИМИТИД
RESALOGA LIMITID
КИПЪРDirector
2013-07-09 13:33:34БОЖИДАР ИВАНОВ ИГНАТОВ
BOZHIDAR IVANOV IGNATOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-25 16:14:55АНДРЕЙ ДАНЕВ РАСИЙСКИ
ANDREY DANEV RASIYSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-25 16:14:55АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
ANGEL IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-25 16:14:55АНДРЕЙ ДАНЕВ РАСИЙСКИ
ANDREY DANEV RASIYSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-25 16:14:55ЯВОР ВЕСЕЛИНОВ МАНОИЛОВ
YAVOR VESELINOV MANOILOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-25 16:14:55ЛЮБОВ КИРИЛОВА ГЕВЕЗОВА
LYUBOV KIRILOVA GEVEZOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-25 16:14:55ДИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ АД
DI DI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-18 13:24:00АНДРЕЙ ДАНЕВ РАСИЙСКИ
ANDREY DANEV RASIYSKI
Procurators
2010-01-14 15:47:32ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД
OVERGAZ HOLDING AD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-14 15:47:32САШО ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ
SASHO GEORGIEV DONCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2008-02-08 11:04:48ВЕСТИТЕЛ БГ
VESTITEL BG
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-08 11:04:48ВЕСТИТЕЛ БГ АД
VESTITEL BG AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ФИЛИП КУТЕВ 5
2008-02-08 11:04:48ВЕСТИТЕЛ БГ АД
VESTITEL BG AD
SubjectOfActivity
PAЗPAБOTBAHE И ПPOИЗBOДCTBO HA TEЛEKOMУHИKAЦИOHHA TEXHИKA, OПEPИPAHE И ПPOДAЖБA HA УCЛУГИ B TEЛEKOMУHИKAЦИOHHИ MPEЖИ, ИЗГPAЖДAHE HA TEЛEKOMУHИKAЦИOHHA ИHФPACTPУKTУPA, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ B OБЛACTTA HA TEЛEKOMУHИKAЦИИTE, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KOMИCИOHHA ДEЙHOCT, ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-02-08 11:04:48АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ВЪГЛАРОВ
ALEKSANDAR STOYANOV VAGLAROV
Representative
2008-02-08 11:04:48СЛАВИ НИКОЛОВ КАШЕРОВ
SLAVI NIKOLOV KASHEROV
Director
2008-02-08 11:04:48ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ АД
OVERGAZ HOLDING AD
Director
2008-02-08 11:04:48РОСИЦА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-ГАНЧЕВА
ROSITSA DIMITROVA VASILEVA-GANCHEVA
Director
2008-02-08 11:04:48АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ВЪГЛАРОВ
ALEKSANDAR STOYANOV VAGLAROV
Director
2008-02-08 11:04:48ЯВОР ВЕСЕЛИНОВ МАНОИЛОВ
YAVOR VESELINOV MANOILOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ВЕСТИТЕЛ БГ VESTITEL BG (ЕИК: 131128134)
Check other registries about the company ВЕСТИТЕЛ БГ VESTITEL BG (ID: 131128134)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More