Събития с лица свързани с компанията СИ АЙ ТИ ЕС (ЕИК: 131136184)
Events with persons connected to the company SI AY TI ES (ID: 131136184)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131136184)
Към 2020-01-26 10:53:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 10:53:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-04-10 13:57:02РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
Procurators
2009-04-08 17:12:29КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
KAMELIYA IVANOVA ZDRAVKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2008-08-06 13:29:08СИ АЙ ТИ ЕС АД
SI AY TI ES AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.Христо Ботев 79
2008-08-06 13:29:08КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
KIRIL HRISTOV DIMITROV
Representative
2008-08-06 13:29:08КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
KIRIL HRISTOV DIMITROV
Director
2008-08-06 13:29:08ДИАНА ЖЕЛЯЗКОВА ЙОВЧЕВА
DIANA ZHELYAZKOVA YOVCHEVA
Director
2008-08-06 13:29:08КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
KAMELIYA IVANOVA ZDRAVKOVA
Director
2008-08-06 13:16:41СИ АЙ ТИ ЕС
SI AY TI ES
LegalForm
Акционерно дружество
2008-08-06 13:16:41СИ АЙ ТИ ЕС АД
SI AY TI ES AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗГРЕВ 165-та 3
2008-08-06 13:16:41СИ АЙ ТИ ЕС АД
SI AY TI ES AD
SubjectOfActivity
ПРОУЧВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МРЕЖОВИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, ИНФОРМАЦИЯ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, ГАРАНЦИОННО, СЛЕДГАРАНЦИОННО И АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОИЗЧИСЛИТЕЛНА И БИТОВА ТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВЕНА, МАРКЕТИНГОВА, ТЪРГОВСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ, ВНЕДРИТЕЛСКА, РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛСКА, ПРОУЧВАТЕЛНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
2008-08-06 13:16:41СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ
STOYAN STAYKOV STAYKOV
Representative
2008-08-06 13:16:41ЮРИЙ ЮРИЕВ АЛКАЛАЙ
YURIY YURIEV ALKALAY
Representative
2008-08-06 13:16:41СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ
STOYAN STAYKOV STAYKOV
Director
2008-08-06 13:16:41ЮРИЙ ЮРИЕВ АЛКАЛАЙ
YURIY YURIEV ALKALAY
Director

Проверки в други регистри за фирмата СИ АЙ ТИ ЕС SI AY TI ES (ЕИК: 131136184)
Check other registries about the company СИ АЙ ТИ ЕС SI AY TI ES (ID: 131136184)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More