Събития с лица свързани с компанията ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 131138178)
Events with persons connected to the company PERLA MENIDZHMANT (ID: 131138178)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131138178)
Към 2020-01-24 22:49:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 22:49:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-06 14:00:24ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ
PERLA MENIDZHMANT
TransformingCompany
2014-02-06 14:00:24СИЕСАЙЕФ
SIESAYEF
Successor703
2013-12-06 15:56:38ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PERLA MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЛАВЯНСКА 2
2013-12-06 15:56:38СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-12-06 15:56:38ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
DIYAN HRISTOV STANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10000 Sell to: СИЕСАЙЕФ АД
2013-12-06 15:56:38СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10000 Buy from: ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
2008-02-22 14:27:39ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ
PERLA MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-22 14:27:39ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PERLA MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЛАВЯНСКА 2
2008-02-22 14:27:39ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
PERLA MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-02-22 14:27:39ВЕЛИСЛАВ ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
VELISLAV HRISTOV STANCHEV
Manager
2008-02-22 14:27:39ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
DIYAN HRISTOV STANCHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ PERLA MENIDZHMANT (ЕИК: 131138178)
Check other registries about the company ПЕРЛА МЕНИДЖМЪНТ PERLA MENIDZHMANT (ID: 131138178)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More