Събития с лица свързани с компанията СЕТЪЛ (ЕИК: 131153835)
Events with persons connected to the company SETAL (ID: 131153835)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131153835)
Към 2020-01-24 03:11:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 03:11:20 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-02-01 17:38:47СЕТЪЛ ЕООД
SETAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 61
2011-09-29 17:19:58СЕТЪЛ ЕООД
SETAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 61
2009-10-16 11:36:35СЕТЪЛ ЕООД
SETAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 39
2009-03-05 16:17:11Стефан Валентинов Петров
Stefan Valentinov Petrov
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-05 16:17:11ЛИЙДС ИНВЕСТМЪНТ ЛЛП
LIYDS INVESTMANT LLP
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSoleCapitalOwner
2008-08-04 15:59:20СЕТЪЛ ЕООД
SETAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Сан Стефано 19
2008-06-11 11:16:56СЕТЪЛ
SETAL
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-11 11:16:56СЕТЪЛ ЕООД
SETAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Шипка 28
2008-06-11 11:16:56СЕТЪЛ ЕООД
SETAL EOOD
SubjectOfActivity
Посредническа и консултантска дейност при сделки с недвижими имоти, покупко-продажба, изработване и проучване и изпълнение на инвестиционни проекти в областта на недвижимата собственост, проучване, анализ и статистика на пазара на недвижими имоти, наемане и отдаване под наем на недвижима собственост, строително монтажни работи, организация на верига фирмени магазини в страната и чужбина, трансфер на информационни продукти и управление иновационни процеси в страната и чужбина, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия, внос, износ, реекспорт, търговия на едро и дребно с всички видове хранителни стоки, алкохол, тютюневи изделия, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки на бита, промишлена и битова електроника и електротехника, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, финансово-счетоводни услуги, консултантска дейност в областта на маркетинга, индустриалния мениджмънт, управлението на персонала, социалната дейност, работната заплата, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, сервиз на машини и съоръжения, изграждане и експлоатация на спортно-възстановителни обекти, провеждане на спортни занимания и услуги, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, инженерингова дейност в страната и чужбина, проучване, проектиране, научно-изследователски и инженерни разработки, пластика, дизайн, обзавеждане, интериор и екстериор, провеждане на курсове за обучение по счетоводство, управление на малко и средно предприятие, начална компютърна грамотност, автоматизирана счетоводна дейност, както и всички други сделки и дейности, незабранени от закона.
2008-06-11 11:16:56Кирил Александров Кирилов
Kiril Aleksandrov Kirilov
Manager
2008-06-11 11:16:56ЛИЙДС ИНВЕСТМЪНТ ЛЛП
LIYDS INVESTMANT LLP
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СЕТЪЛ SETAL (ЕИК: 131153835)
Check other registries about the company СЕТЪЛ SETAL (ID: 131153835)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More