Събития с лица свързани с компанията Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД (ЕИК: 131160406)
Events with persons connected to the company Eko ENERGOPROEKT OOD (ID: 131160406)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131160406)
Към 2020-01-23 02:36:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:36:36 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 20 обществени поръчки за 1 509 539,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-11 17:19:15Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД
Eko ENERGOPROEKT OOD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Казбек 51а
2017-07-11 17:19:15Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД
Eko ENERGOPROEKT OOD OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Свети Наум 15
2008-11-05 14:23:24Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД
Eko ENERGOPROEKT OOD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 район Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР, № 51, стая 1813
2008-08-21 17:44:44Еко Енергопроект ООД
Eko Energoproekt OOD
SoleCapitalOwner
2008-07-09 10:25:59Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД
Eko ENERGOPROEKT OOD
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-09 10:25:59Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД
Eko ENERGOPROEKT OOD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец джеймс Баучер 51
2008-07-09 10:25:59Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД
Eko ENERGOPROEKT OOD OOD
SubjectOfActivity
Проектиране, научни изследвания, анализи, енергиен одит, геодезични и инженерно-геоложки проучвания, консултантска, инженерингова, строителна и търговска дейност в България и чужбина в следните области: енергетика и енергийна ефективност, екология, добив и преработка на енергийни ресурси, промишлено и жилищно строителство, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2008-07-09 10:25:59Красимира Крумова Тасева
Krasimira Krumova Taseva
Manager
2008-07-09 10:25:59Красимира Крумова Тасева
Krasimira Krumova Taseva
Partner
2008-07-09 10:25:59Николай Емилов Велинов
Nikolay Emilov Velinov
Partner
2008-07-09 10:25:59Еко Енергопроект ООД
Eko Energoproekt OOD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД Eko ENERGOPROEKT OOD (ЕИК: 131160406)
Check other registries about the company Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД Eko ENERGOPROEKT OOD (ID: 131160406)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More