Събития с лица свързани с компанията АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП (ЕИК: 131163929)
Events with persons connected to the company AVTO INZHENERING HOLDING GRUP (ID: 131163929)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131163929)
Към 2020-02-17 03:04:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:04:49 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 88 обществени поръчки за 72 147 629,52 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-04 23:43:28АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-05-04 23:43:28ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-05-04 23:43:28РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25000 Sell to: ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
2017-05-04 23:43:28ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25000 Buy from: РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
2016-12-09 06:46:42АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
SubjectOfActivity
Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица: бартерни, реекспортни, компесационни, комисионни сделки и лизинг, внос, поддръжка, продажба и търговия със специализирано оборудване, транспортни средства и резервни части за тях: гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване: търговска дейност, спедиционни и превозни сделки, сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти за дружества, в които холдинговото дружество участва, както и на други права върху интелектуалната собственост, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
2013-08-15 13:53:37ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-04-25 22:20:06Росен Марианов Маринов
Rosen Marianov Marinov
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-17 10:03:43АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ул. СТАРА ПЛАНИНА 31-33
2012-12-03 19:29:18РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-29 10:52:44ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-19 09:44:09КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
KOMISIYA ZA USTANOVYAVANE NA IMUSHTESTVO, PRIDOBITO OT PRESTAPNA DEYNOST
Distraints
2011-01-13 17:00:24РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
Description406
2010-02-24 16:51:28РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-24 16:51:28ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-05 12:29:29РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-05 12:29:29ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-05 12:29:29РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
804400 Buy from: КОЕФИЕСИЕН ХОЛДИНГ ЛИМИТИД
2009-11-05 12:29:29ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
801900 Buy from: КОЕФИЕСИЕН ХОЛДИНГ ЛИМИТИД
2008-01-28 14:34:08АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-28 14:34:08АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТАРА ПЛАНИНА 31-33
2008-01-28 14:34:08АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
SubjectOfActivity
Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица: бартерни, реекспортни, компесационни, комисионни сделки и лизинг, внос, поддръжка, продажба и търговия със специализирано оборудване, транспортни средства и резервни части за тях: гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване: търговска дейност, спедиционни и превозни сделки, сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти за дружества, в които холдинговото дружество участва, както и на други права върху интелектуалната собственост, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
2008-01-28 14:34:08РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
Manager
2008-01-28 14:34:08ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
Manager
2008-01-28 14:34:08ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
Partner
2008-01-28 14:34:08КОФИЕСИЕН ХОЛДИНГ ЛИМИТИД
KOFIESIEN HOLDING LIMITID
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП AVTO INZHENERING HOLDING GRUP (ЕИК: 131163929)
Check other registries about the company АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП AVTO INZHENERING HOLDING GRUP (ID: 131163929)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More